Page title

Elektronická PN je najlepším projektom digitalizácie spoločnosti za rok 2022. Zvíťazila v hlavnej kategórii na konferencii Jesenná ITAPA

 

itapa sp mpsvr

Elektronická PN sa stala víťazom konferencie Jesenná ITAPA 2022 – odniesla si ocenenie a prvé miesto v hlavnej kategórii súťaže, ktorá už viac ako 20 rokov oceňuje najlepšie projekty digitalizácie na Slovensku. Práve ePN ako novinka roku 2022 je jednou z prvých služieb štátu, kde za občana vyriešia všetky povinnosti inštitúcie automaticky – a jeho starosťou je v prípade choroby ísť od lekára priamo domov, liečiť sa.

Elektronická PN je spoločným projektom Sociálnej poisťovne a Národného centra zdravotníckych informácií. Nahrádza tak známe päťdielne tlačivo o práceneschopnosti, namiesto ktorého už nebude potrebné žiadne – a tiež nie je potrebné osobitne žiadať o nemocenskú dávku v Sociálnej poisťovni. Doteraz zaužívaný a hlavne pre občana komplikovaný proces s doručovaním potvrdení o PN zamestnávateľovi a Sociálnej poisťovni zmení postupné zavádzanie elektronickej PN (ePN). Sociálna poisťovňa a Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) sprístupnili túto novú službu už od         1. júna 2022.

„Myšlienka elektronizácie tejto služby sa skloňovala dlhšie. Pandémia covid-19 nás však presvedčila o nevyhnutnosti zavedenia vybavenia práceneschopnosti elektronicky. Za rozhodnutím začať rozvíjať  projekt ePN, aj napriek náročným časom pre Sociálnu poisťovňu, bol môj predchodca Juraj Káčer, ktorý považoval elektronickú práceneschopnosť za dôležitú a dal jej prioritu. Aj touto cestou mu ešte raz ďakujem a som rád, že dnes môžem povedať, že projekt ePN má za sebou prvú polovicu pilotnej fázy a počet zapojených lekárov aj počet elektronických péeniek má stále rastúce čísla,“ vysvetlil vznik myšlienky elektronickej PN Michal Ilko, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne a dodal: „Ďakujem všetkým mojim kolegom, ktorí sa na príprave a spustení tohto projektu podieľali, ďakujem dodávateľom projektu a tiež partnerovi - Národnému centru zdravotníckych informácií. Poďakovanie tiež patrí zamestnávateľom, pacientom i lekárom, ktorý túto službu aktívne využívajú, o čom hovoria aj najnovšie štatistiky. ePN je služba, ktorá funguje a aj vďaka vám sme si dnes odniesli prvé miesto.“

Jeho predchodca, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Juraj Káčer ho doplnil: „Dali sme tomuto projektu absolútnu prioritu – spolupráca všetkých inštitúcií bola kľúčovou, aby sa občan vymanil z područia byrokracie.  ePN významne zjednodušuje poistencovi postup v jeho životnej situácii, keď by sa mal sústrediť na liečbu. Už nebude chorý chodiť od lekára po úradoch, nosiť papierovú PN zamestnávateľovi, či žiadať Sociálnu poisťovňu o dávku nemocenské. Jeho starosťou bude už len ísť domov a liečiť sa. “

Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zdôraznil: „O elektronickej PNke sa hovorí od roku 2003. Zatiaľ čo o nej moji predchodcovia len diskutovali, nám sa ju podarilo pripraviť a spustiť za rok a pol. Ďakujem celému tímu Sociálnej poisťovne, obzvlášť generálnemu riaditeľovi Michalovi Ilkovi, ktorý sa na zavedení ePN podieľal už ako riaditeľ IT, rovnako bývalému generálnemu  riaditeľovi Jurajovi Káčerovi, ktorý celý projekt naštartoval, ako aj kolegom zapojeným z môjho rezortu. Najväčšou výhodou ePN je úspora času. Predstavme si, že vďaka ePN 160 tisíc ľudí na Slovensku ušetrí jeden pracovný deň,  ktorý môže venovať svojej rodine, vzdelávaniu, namiesto vybavovania PNky.“

Sociálna poisťovňa plánuje v elektronizácii a modernizácii služieb pokračovať aj naďalej.  „Verím, že v ďalších ročníkoch konferencie prídeme s ďalšími užitočnými vylepšeniami pre zjednodušenie života občanov. Našim hlavným cieľom je spokojný klient, ktorý nepotrebuje navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne - požadovaný úkon vybaví s nami elektronicky,“  uzavrel Michal Ilko.

Od spustenia služby elektronickej PN (1. jún 2022) do súčasnosti prijala Sociálna poisťovňa už viac ako 125-tisíc elektronických PN. Do systému sa doteraz  zapojilo 1.385 tzv. oprávnených lekárov. Elektronická PN je tiež súčasťou Elektronického účtu poistenca, v ktorom si vie poistenec kontrolovať stav svojej PN i status vybavenia dávky nemocenské kedykoľvek, kdekoľvek, online.

Občan pri návšteve lekára, ktorý využíva ePN, všetko vybaví elektronicky. Informáciu o jeho práceneschopnosti lekár elektronicky odošle do NCZI, odkiaľ sa potrebné údaje dostanú do Sociálnej poisťovne. Tá ich sprístupní ako občanovi, tak zamestnávateľovi. Zároveň už občan nebude v Sociálnej poisťovni podávať osobitnú žiadosť o dávku nemocenské. Samotné vystavenie ePN lekárom bude automaticky považované za žiadosť o dávku a Sociálna poisťovňa bez ďalšieho doručovania „papierovej žiadosti“ nárok na dávku posúdi a vybaví. Občan (poistenec Sociálnej poisťovne) tak po návšteve lekára už nemá žiadne povinnosti ani voči zamestnávateľovi ani voči Sociálnej poisťovni. Inštitúcie si medzi sebou vymenia všetky informácie o jeho PN.