Page title

Informácia o pravidelnej odstávke a údržbe eSlužieb

Text

Sociálna poisťovňa oznamuje, že v záujme optimalizácie a zefektívnenia komunikácie s klientmi prostredníctvom eSlužieb pravidelne vykonáva technickú údržbu systémov, počas ktorej budú elektronické služby, eFormuláre, nedostupné od 22.10.2022 (sobota) od 8.00 h do 24.10.2022 (pondelok) do 6.00 h.

Ďakujeme za pochopenie.