Page title

Sociálna poisťovňa intenzívne pracuje na odstránení technických problémov s elektronickým prístupom

Technické problémy spôsobili nedostupnosť eFormulárov, ktoré klienti využívajú prostredníctvom webového portálu Sociálnej poisťovne a čiastočnú nedostupnosť eSlužieb.

Sociálna poisťovňa oznamuje, že naďalej pretrváva problém s dostupnosťou eFormulárov, ktoré klienti využívajú prostredníctvom webového portálu Sociálnej poisťovne. Pri eFormulároch ide predovšetkým o žiadosť o pandemické ošetrovné, žiadosť o nemocenské pri karanténe/izolácii a žiadosť o tehotenské, ktoré klienti v štandardnom režime zasielajú priamo z prostredia eFormulárov elektronicky. V nevyhnutnom prípade a do odstránenia problému môžu klienti doručiť tieto formuláre Sociálnej poisťovni iným spôsobom (poštou, osobne v pobočke).

Sociálna poisťovňa aktuálne intenzívne pracuje aj na kompletnom obnovení prístupu k eSlužbám. Tie sú zatiaľ nedostupné pri prihlasovaní s elektronickým občianskym preukazom (eID), preto klientom odporúčame využiť prihlásenie prostredníctvom mena, hesla a aplikácie (mobilného telefónu). Prihlásenie týmto spôsobom je naďalej funkčné. 

Sociálna poisťovňa vynakladá maximálne úsilie, aby všetky elektronické prístupy fungovali čo najskôr. Klientom sa za komplikácie v elektronickom kontakte so Sociálnou poisťovňou ospravedlňujeme.

Ďakujeme za porozumenie.