Page title

Sociálna poisťovňa začína vyplácať tzv. 14. dôchodok, dostane ho viac ako 1 440 000 seniorov

Sociálna poisťovňa od 2. decembra 2022 opäť začína dôchodcom vyplácať tzv. 14. dôchodok. Automaticky, bez žiadosti, ho dostane približne 1 440 000 seniorov. Sociálna poisťovňa im ho po splnení zákonných podmienok vyplatí spolu s ich dôchodkom v štandardnom decembrovom výplatnom termíne. Výplatné termíny sú v párne dni od 2. do 24. kalendárneho mesiaca, ale vzhľadom na vianočné sviatky dostanú tzv. 14. dôchodky seniori s výplatným termínom 24. dňa kalendárneho mesiaca už o deň skôr, teda 23. decembra 2022.

 

Seniori môžu čakať tzv. 14. dôchodok v rozpätí od 210 do 35 eur

Maximálna suma 13. dôchodku v decembri 2022 predstavuje 210 eur. Dostanú ju poberatelia dôchodkov v sume 234,42 eura a menej. Poberateľom dôchodkov v rozpätí od 234,43 eura do 928,86 eura sa suma 13. dôchodku bude znižovať až do minimálnej hranice 35,01 eura. Najnižší 13. dôchodok v sume 35 eur dostanú poberatelia dôchodkov, ktorí poberajú dôchodok od sumy 928,87 eura a viac.

 

Kedy a ako sa bude tzv. 14. dôchodok vyplácať

Poberatelia starobných, predčasných starobných, vdovských, vdoveckých, invalidných a sirotských dôchodkov dostanú v decembri tzv. 14 dôchodok buď priamo na bankový účet, resp. v hotovosti prostredníctvom poštyalebo do zariadení sociálnych služieb – teda rovnako a v rovnakých termínoch ako dostávajú svoj štandardný dôchodok. Ak párny deň ich výplatného termínu pripadne na sobotu, výplatný termín bude piatok. Ak párny deň pripadne na nedeľu, výplatný termín sa posúva na pondelok. V prípade 24. decembra tak výplatný termín štandardného dôchodku a zároveň tzv. 14. dôchodku bude 23. decembra 2022.

 

Sociálna poisťovňa vyplatí na bankové účty seniorom celkovo 1 034 000 tzv. 14. dôchodkov, prostredníctvom pošty ďalších viac ako 365 000 týchto dôchodkov a zvyšok vyplatí poberateľom dôchodkov do cudziny.