Page title

Úrazové a pozostalostné renty vyplatíme v mesiacoch december 2022 a január 2023 skôr

Sociálna poisťovňa informuje občanov o zmene termínov výplaty úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty. V mesiaci december 2022 a január 2023 tak dostanú poistenci svoje dávky skôr.

Sociálna poisťovňa vyplatí úrazové renty a pozostalostné úrazovej renty  (ďalej len „renty“) patriace za mesiac december 2022 z dôvodu prípravy valorizácie od 1. januára 2023 nasledovne:

  • renty s dátumom výplaty 1. decembra 2022 budú na výplatu poukázané dňa 1. decembra 2022
  • renty s dátumom výplaty 2. až 5. decembra 2022 budú na výplatu poukázané dňa 2. decembra 2022
  • renty s dátumom výplaty 6. až 20. decembra 2022 budú na výplatu poukázané dňa 6. decembra 2022

Prvý výplatný termín rent v roku 2023 (1. január 2023) Sociálna poisťovňa zrealizuje dňa 30. decembra 2022.