Page title

Objednávky

Filtrovať obsah
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor Popis zoradiť podľa Popis Suma zoradiť podľa Suma Dátum zoradiť podľa Dátum Dodávateľ Podpísal
0231080342_2023

Na základe rámcovej dohody č. 4175-5/2022-BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov, zo dňa 25.2.2022, objednávame u Vás výmenu CO2 fliaš - náplň, sanitáciu a výmenu filtrov do objektu Sociálnej poisťovne - ústredie.

1 258,41€ s DPH 18.09.2023 Dolphin Central Europe, s.r.o.
Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji
IČO: 50046586
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231070254_2023

Na základe Rámcovej dohody na výrobu a dodávku pečiatok a príslušenstva k pečiatkam pre Sociálnu poisťovňu, účinnej od 29.4.2022 objednávame u Vás:

1 083,30€ s DPH 18.09.2023 GRAPP CZ, s.r.o.
V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9
IČO: 26805413
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231060056_2023

V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 20.04.2022 a výsledku verejného obstarávania, objednávame u Vás autorský dozor počas realizácie stavebných prác na stavbe „Sociálna poisťovňa,pobočka Vranov nad Topľou – rekonštrukcia plynovej kotolne".

840,00€ s DPH 18.09.2023 ENAU s. r. o.
č. p. 59,093 01,Komárany
IČO: 50444026
poverený riaditeľ sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231060055_2023

V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 30.06.2022 a výsledku verejného obstarávania, objednávame u Vás autorský dozor počas realizácie stavebných prác na stavbe „Sociálna poisťovňa,pobočka Liptovský Mikuláš – rekonštrukcia plynovej kotolne".

300,00€ s DPH 18.09.2023 ENAS - Energoaudit a služby, s.r.o.
Senická cesta 26,974 01,Banská Bystrica
IČO: 36021121
poverený riaditeľ sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231040047_2023

Na základe rámcovej zmluvy č.4178-12/2023-BA, zo dňa 17.04.2023, na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov, u Vás objednávame pracovné prostriedky pre SP, pobočka Nitra.

42,69€ s DPH 18.09.2023 KORAKO plus, s. r. o.
Bielická 369,958 04,Partizánske
IČO: 43959954
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231120021_2023

Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní, do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie

5 280,00€ s DPH 14.09.2023 Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava
Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava
IČO: 35736763
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080341_2023

Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Rimavská Sobota.

491,03€ s DPH 14.09.2023 ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46,010 01,Žilina
IČO: 50019201
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080340_2023

Na základe Rámcovej dohody časť ZÁPAD č. 4081-51/2023-BA na vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov , objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov v objekte Sociálne poisťovne, pobočka Galanta.

399,00€ s DPH 14.09.2023 ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B,821 01,Bratislava
IČO: 44390823
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080339_2023

Na základe Rámcovej dohody č. 21267-67/2023-BA, objednávame u Vás preventívnu deratizáciu interiéru v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Veľký Krtíš

81,00€ s DPH 14.09.2023 ASANARATES s.r.o.
Park Angelinum 4,040 01,Košice
IČO: 36606693
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080338_2023

Na základe Rámcovej dohody číslo 30432-19/2022-BA na vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok a servisu výťahov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Veľký Krtíš objednávame u Vás odbornú skúšku výťahu (termín vykonania OS do 26.10.2023)

384,00€ s DPH 14.09.2023 Schindler výťahy a eskalátory, a. s
Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1
IČO: 31402828
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080337_2023

Na základe Rámcovej dohody –časť STRED č. 4077- 59/2023-BA na vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických spotrebičov a elek. ručného náradia objednávame u Vás r evíziu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Veľký Krtíš

516,60€ s DPH 14.09.2023 ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B,821 01,Bratislava
IČO: 44390823
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080336_2023

Na základe Rámcovej dohody STRED -č. 4077-59/2023-BA objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov a ručného náradia v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca-Štúrova, Čadca- Fraňa Kráľa a Kysucké Nové Mesto

541,80€ s DPH 14.09.2023 ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B,821 01,Bratislava
IČO: 44390823
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080335_2023

Na základe Rámcovej dohody č. 4077-58/2023-BA objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov a ručného náradia v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Galanta.

578,10€ s DPH 14.09.2023 ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B,821 01,Bratislava
IČO: 44390823
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080334_2023

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20204652_Z, objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení a pravidelný prevádzkový servis a opravy tepelnoenergetických zariadení pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou.

156,00€ s DPH 14.09.2023 ENGIE Services a.s.
Jarošova 1,831 03,Bratislava
IČO: 35966289
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080333_2023

V súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb č. Z202017159_Z zo dňa 31.07.2020 o servisnom nájme rohoží, objednávame u Vás výmenu rohoží na mesiac október 2023 :

1 213,64€ s DPH 14.09.2023 Lindström, spol. s r. o.
Orešianska ulica 3,917 01,Trnava
IČO: 35742364
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080332_2023

Na základe Rámcovej dohody č.4081-51/2023-BA na vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov objednávame u Vás revízie pre objekty pobočky Sociálnej poisťovne Považská Bystrica, Púchov a Dubnica nad Váhom

1 072,50€ s DPH 14.09.2023 ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B,821 01,Bratislava
IČO: 44390823
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080331_2023

Na základe Rámcovej dohody – časť ZÁPAD č. 4077-58/2023-BA na vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických spotrebičov a elek. ručného náradia objednávame u Vás revíziu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Levice a Šahy

373,92€ s DPH 14.09.2023 ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B,821 01,Bratislava
IČO: 44390823
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080330_2023

Na základe Rámcovej dohody č. 21267-67/2023-BA, objednávame u Vás preventívnu deratizáciu interiéru v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš

58,32€ s DPH 14.09.2023 ASANARATES s.r.o.
Park Angelinum 4,040 01,Košice
IČO: 36606693
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080329_2023

Na základe rámcovej dohody – časť VÝCHOD č. 4077-60/2023-BA objednávame u Vás revíziu elektrickývh spotrebičov a elektrického ručného náradia do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Svidník, Stropkov, Giraltovce

527,00€ s DPH 14.09.2023 ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B,821 01,Bratislava
IČO: 44390823
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080328_2023

Na základe Rámcovej dohody č.4077-59/2023-BA objednávame u Vás vykonanie OPaOS el.spotrebičov a el.ručného náradia do objektu Sociálnej Poisťovne, pobočka L.Mikuláš a VP Ružomberok, Podhora 9.

800,10€ s DPH 14.09.2023 ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B,821 01,Bratislava
IČO: 44390823
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080327_2023

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20204652_Z objednávame u Vás OP a OS tlakových a plynových zariadení

984,00€ s DPH 14.09.2023 ENGIE Services a.s.
Jarošova 1,831 03,Bratislava
IČO: 35966289
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080326_2023

Na základe Rámcovej dohody č. 4081/52/2023-BA-Stred na vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení a bl eskozvodov objednávame u Vás revíziu v objekte Sociálnej poisťovne,pobočka Liptovský Mikuláš

570,66€ s DPH 14.09.2023 ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B,821 01,Bratislava
IČO: 44390823
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080325_2023

Na základe Rámcovej dohody č.4077-60/2023-BA-VÝCHOD na vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia objednávame u Vás revíziu el. spotrebičov a el. náradia do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov

496,00€ s DPH 14.09.2023 ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B,821 01,Bratislava
IČO: 44390823
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080324_2023

Na základe Rámcovej dohody č.4077-59/2023-BA-STRED na vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia objednávame u Vás revíziu el. spotrebičov a el. náradia do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina

1 329,30€ s DPH 14.09.2023 ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B,821 01,Bratislava
IČO: 44390823
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080323_2023

Na základe Rámcovej dohody č. 4081/52/2023-BA-Stred na vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení a bl eskozvodov objednávame u Vás revíziu v objekte Sociálnej poisťovne,pobočka Žilina

536,94€ s DPH 14.09.2023 ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B,821 01,Bratislava
IČO: 44390823
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080322_2023

Na základe Rámcovej dohody na vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - časť VÝCHOD č.4077-60/2023-BA,objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky v objektoch Sociálnej poisťovne,pobočka Michalovce, Sobrance a V.Kapušany

962,24€ s DPH 14.09.2023 ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B,821 01,Bratislava
IČO: 44390823
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080321_2023

Na základe zmluvy 51996-6/2022-BA objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa

52,80€ s DPH 14.09.2023 Verve Facility Services, s.r.o.
Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava
IČO: 48264695
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231070253_2023

Na základe Zmluvy o dielo č. 42/12/1999 objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku zariadenia EZS v objekte Sociálnej poi sťovne, pobočka Bardejov.

983,80€ s DPH 14.09.2023 SYTELI, s.r.o.
Duklianská 7,071 01,Michalovce
IČO: 36173975
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231060054_2023

V súlade s kúpnou zmluvou č. Z20229828_Z zo dňa 14.9.2022 na dodávku bielej a čiernej techniky – elektrospotrebiče, objednávame u Vás:

287,38€ s DPH 14.09.2023 KASON, s.r.o.
Dvorčianska 815,949 05,Nitra
IČO: 51662787
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231040046_2023

Na základe rámcovej zmluvy č.4178-12/2023-BA na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov, objednávame u Vás pracovné pros triedky do objektu Sociálnej Poisťovne, pobočka Michalovce.

40,32€ s DPH 14.09.2023 KORAKO plus, s. r. o.
Bielická 369,958 04,Partizánske
IČO: 43959954
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231040045_2023

Na základe požiadavky č. 217/2023 Verejného obstarávania a Vašej cenovej ponuky zo dňa 05.09.2023, objednávame u Vás justáž analyzátora dychu a jeho následné overenie, pre objekt SP - ústredie.

343,20€ s DPH 14.09.2023 Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01,Piešťany
IČO: 31439446
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231040044_2023

Na základe požiadavky č. 218/2023 Verejného obstarávania a Vašej cenovej ponuky zo dňa 31.08.2023, objednávame u Vás doplnenie aupack analyzátora dychu, pre objekt SP - ústredie.

202,80€ s DPH 14.09.2023 Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a,921 01,Piešťany
IČO: 31439446
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231110118_2023

Objednávame u vás vytvorenie možnosti zadávania Vyhlásení bez záznamu FO v registri poistencov pre účely RD v EUP na základe požiadavky č.23/2023, zo zmluvy č. za SP: 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.1 ev.č.2015-24/2021-BA

7 333,20€ s DPH 12.09.2023 EMM, spol. s. r. o., Bratislava
Sekurisova 16,841 02,Bratislava
IČO: 17316260
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Alexander Šproch
0231110117_2023

Na základe uzavretej Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb č.40874-7/2022 vystavujeme objednávku na poskytovanie poradenských ,metodických a konzultačnýcvh služieb v oblasti verejeného obstarávania.

2 886,00€ s DPH 12.09.2023 Tatra Tender s. r. o.
Krčméryho 16,811 04,Bratislava
IČO: 44119313
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Alexander Šproch
0231110116_2023

Objednávame u Vás na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb pre IS FR SP č. 51783-5/2022-BA a Dodatku č. 1 č. 3927-13/2023-BA v zmysle Požiadavky na zmenu č. 2-SAP-cross/2022 s predmetom zmeny: Zámenná zmluva (predaj/kúpa) – realizácia procesu v SAP.

5 616,00€ s DPH 12.09.2023 DXC Technology Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7,820 02,Bratislava
IČO: 35785306
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Alexander Šproch
0231080318_2023

Na základe rámcovej zmluvy č. 16300-14/2022-BA objednávame u Vás maliarske a natieračské práce v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné

21 153,90€ s DPH 12.09.2023 STAVOCONZULT, spol. s r.o.
Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce
IČO: 44675488
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla
0231080320_2023

Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás výmenu osvetlenia, vrátane montážneho a pomocného materiálu v priestoroch apartmánov a zasadačky Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa

2 500,80€ s DPH 11.09.2023 DV DECENT s.r.o.
Zelená stráň 7,040 14,Košice
IČO: 45864896
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080319_2023

Na základe Rámcovej dohody č. 4077-60/2023-BA objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov a ručného náradia v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Košice a vysunuté pracovisko Moldava nad Bodvou

1 630,60€ s DPH 11.09.2023 ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B,821 01,Bratislava
IČO: 44390823
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080317_2023

Na základe Rámcovej dohody č. 4077-58/2023-BA objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra a vysunuté pracovisko Zlaté Moravcce

902,00€ s DPH 11.09.2023 ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B,821 01,Bratislava
IČO: 44390823
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080316_2023

Na základe Rámcovej dohody č. 4081-51/2023-BA objednávame u Vás vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra

553,50€ s DPH 11.09.2023 ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B,821 01,Bratislava
IČO: 44390823
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231070252_2023

Na základe VO a prijatia cenovej ponuky objednávame u Vás sťahovanie registratúry do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Prievidza

11 736,00€ s DPH 11.09.2023 Golem services s.r.o.
Okoličianska 824,031 04,Liptovský Mikuláš
IČO: 48061701
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080315_2023

Na základe rámcovej dohody na vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia č.4077-60/2023-BA objednávame u Vás revíziu elektr.spotrebičov a ruč.náradia pre objekty pobočky Sociálnej poisťovne Spišská Nová Ves, Gelnica, Levoča a Krompachy

783,68€ s DPH 08.09.2023 ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B,821 01,Bratislava
IČO: 44390823
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080314_2023

Na základe Rámcovej dohody č. 21267-66/2023-BA, objednávame u Vás dezinsekciu v objekte Sociálnej Poisťovne,ústredie Ul. 29.augusta 8 Bratislava

12,00€ s DPH 08.09.2023 ASANARATES s.r.o.
Park Angelinum 4,040 01,Košice
IČO: 36606693
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080313_2023

Na základe Rámcovej dohody č. 4081-51/2023-BA, objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrických zariadení a bleskozvodov v objektoch Sociálnej poisťovne,Ústredie, ul. Lazaretská, ul. Nevädzová

11 106,00€ s DPH 08.09.2023 ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B,821 01,Bratislava
IČO: 44390823
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080312_2023

Na základe Rámcovej dohody č. 4077-58/2023-BA, objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia v objektoch Sociálnej poisťovne,Ústredie, Ul.Lazaretská,Ul.Nevädzová,Ul.J.Hagaru

10 411,50€ s DPH 08.09.2023 ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B,821 01,Bratislava
IČO: 44390823
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080311_2023

Na základe VO objednávame u Vás odstránenie zatekania vody do pivničných priestorov v dôsledku poškodeného vodovodného potrubia v objekte Sociálnej poisťovne, ul. Lazaretská Havarijná udalosť!

6 232,00€ s DPH 08.09.2023 AKS group s.r.o.
Košická 2,010 65,Žilina
IČO: 47424893
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080310_2023

Na základe Rámcovej dohody č. 4081-53/2023-BA objednávame u Vás vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa

674,21€ s DPH 08.09.2023 ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B,821 01,Bratislava
IČO: 44390823
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080309_2023

Na základe Rámcovej dohody č.4077-60/2023 objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa

502,20€ s DPH 08.09.2023 ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B,821 01,Bratislava
IČO: 44390823
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080308_2023

Na základe Rámcovej dohody č.4077-59/2023-BA Stred na vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických spotrebičov a e lektrického ručného náradia objednávame u Vás revíziu v objekte Sociálnej poisťovne,pobočka Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín

945,00€ s DPH 08.09.2023 ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B,821 01,Bratislava
IČO: 44390823
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080307_2023

Na základe Rámcovej dohody č.4081/52/2023-BA objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku bleskozvodov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Zvolen

180,00€ s DPH 08.09.2023 ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B,821 01,Bratislava
IČO: 44390823
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo