Page title

Objednávky

Filtrovať obsah
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor Popis zoradiť podľa Popis Suma zoradiť podľa Suma Dátum zoradiť podľa Dátum Dodávateľ Podpísal
0231080162_2023

Na základe Zmluvy č. 4200-17/2022-BA o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb objednávame u Vás mimoriadne upratovacie a čistiace služby pre pracovisko Sociálna Poisťovňa, pobočka Svidník.

43,20€ s DPH 25.05.2023 EDYMAX Facility Management SE
Bajkalská 22,821 09,Bratislava
IČO: 46812903
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080161_2023

Na základe rámcovej dohody č.30432-19/2022-BA objednávame odbornú prehliadku výťahu v objekte Sociálnej Poisťovne, pobočka Rimavská Sobota.

60,00€ s DPH 25.05.2023 Schindler výťahy a eskalátory, a. s
Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1
IČO: 31402828
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie Mgr. Tomáš Szabo
0231040020_2023

Na základe požiadavky č. 122/2023 VO pre zákazky malého rozsahu a Vašej cenovej ponuky zo dňa 12.05.2023, objednávame u Vás realizáciu núdzového otvorenia trezoru bez vŕtania, v objekte ústredia Sociálnej poisťovne, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, umiestnenom v kancelárii riaditeľa sekcie 1, m. č. 105/8.

325,10€ s DPH 25.05.2023 EUROSAFE s.r.o.
Smrečianska 43,811 05,Bratislava
IČO: 35828382
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231110056_2023

Objednávame u vás úpravu vo Vylúčeniach pre nevyplatené MAT rola 80M na základe požiadavky č.12/2023, dve nové pokuty OOP, PŠ rehoľník na základe požiadavky č.13/2023 a úpravu pre GP 2023 – VRE na základe požiadavky č.14/2023 zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14).

205 632,00€ s DPH 24.05.2023 Atos IT Solutions and Services s.r.
Pribinova 19,811 09,Bratislava
IČO: 45650276
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko
0231110054_2023

Objednávame u vás úpravu IS NP a LPČ na základe požiadaviek č. 55, 59 ,60/2023 v súvislosti s implementáciou zmien, vyplývajúcich z produkčnej prevádzky ePN

590 535,00€ s DPH 24.05.2023 DXC Technology Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7,820 02,Bratislava
IČO: 35785306
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko
0231070155_2023

Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás záhradnícke práce - údržbu zelene do objektu Sociálnej Poisťovne, pobočka Dunajská Streda

703,20€ s DPH 24.05.2023 CERCIS, s. r. o.
Parková cesta 555/13,930 05,Gabčíkovo
IČO: 50628020
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231070154_2023

Na základe zmluvy a cenovej ponuky objednávame u Vás výmenu tlakovej hadice na vozidle Škoda Fabia BA610UH, v objekte Sociálnej Poisťovne, pobočka Bratislava

234,98€ s DPH 24.05.2023 AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B,831 54,Bratislava
IČO: 35918519
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231070153_2023

Na základe cenovej ponuky objednávame o Vás výmenu motorčeka, riad. karty dverí, karta zdrojov, nastavenie, spustenie na výťahu č. 149800402 do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava Mimoriadna udalosť

4 032,00€ s DPH 24.05.2023 Schindler výťahy a eskalátory, a. s
Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1
IČO: 31402828
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231070151_2023

Na základe Rámcovej dohody na výrobu a dodávku pečiatok a príslušenstva k pečiatkam pre Sociálnu poisťovňu, účinnej od 29.4.2022 objednávame u Vás:

668,50€ s DPH 24.05.2023 GRAPP CZ, s.r.o.
V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9
IČO: 26805413
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231040018_2023

Na základe Rámcovej dohody č. 36022-7/2022-BA zo dňa 26.09.2022 objednávame u Vás výmenu 2 ks článkov akumulátora v objekte pobočky SP, Ul. V. Clementisa 24/A, Trnava.

120,00€ s DPH 24.05.2023 2PJ GROUP spol. s.r.o.
J. A. Komenského 2500/38,960 01,Zvolen
IČO: 46827269
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080160_2023

Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb objednávame u Vás mimoriadne upratovanie pre pracovisko SP, pobočka Prešov.

264,00€ s DPH 22.05.2023 EDYMAX Facility Management SE
Bajkalská 22,821 09,Bratislava
IČO: 46812903
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080159_2023

Na základe zmluvy na dodávku, demontáž a montáž vodorovných a zvislých žalúzií č. 37095-7/2022-BA objednávame vodorovné žalúzie v budovách Ul. 29. augusta 8 a Cukrová 5 - NDO, Bratislava

3 849,12€ s DPH 22.05.2023 RW - creed s.r.o.
J. Wolkera 2414/30,052 01,Spišská Nová Ves
IČO: 50455567
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080158_2023

Objednávame u Vás pranie a žehlenie:

97,09€ s DPH 22.05.2023 Terézia Fegyveresová
M. Sch. Trnavského 4,841 01,Bratislava
IČO: 30143942
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080157_2023

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20204654_Z objednávame u Vás vykonanie OP a OS tlakových a plynových zariadení a prevádzkový servis a opravy tepelnoenergetických zariadení - 1. polrok 2023

5 231,96€ s DPH 22.05.2023 BALÁŽIK-SK s.r.o.
č. p. 189,956 02,Urmince
IČO: 46912843
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080143_2023

Na základe zmluvy o dielo 474-7/2023-BA objednávame u Vás dodávku zásobníkov na hygienický tovar do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky a ústredie

47 850,60€ s DPH 22.05.2023 Trend Hygiena, s.r.o.
Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady
IČO: 44783892
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla
0231070150_2023

Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás servisnú prehliadku služobného motorového vozidla Škoda Fabia PD 656 FX do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Prievidza

434,04€ s DPH 22.05.2023 Martin Janček MJ SERVIS
Lúčna ulica 158/14,971 01,Prievidza
IČO: 41053320
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231070149_2023

Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás úpravu zelene a záhradné vybavenie pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Galanta

1 816,00€ s DPH 22.05.2023 Tibor Skarba
Malotejedská 581/85,929 01,Dunajská Streda
IČO: 44869916
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231070148_2023

Na základe zmluvy objednávame u Vás výrobu a dodávku obálok do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie

5 180,00€ s DPH 22.05.2023 Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703,960 01,Zvolen
IČO: 31628605
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231060025_2023

V sulade s kúpnou zmluvou č. Z20229828_Z zo dňa 14.09.2022 na dodávku bielej a čiernej techniky - elektrospotrebiče, objednávame u Vás:

769,40€ s DPH 22.05.2023 KASON, s.r.o.
Dvorčianska 815,949 05,Nitra
IČO: 51662787
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231040017_2023

Na základe uzatvorenej Rámcovej dohody č. 4178-12/2023-BA, zo dňa 17.04.2023, na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov u Vás objednávame, pracovné prostriedky pre SP, pobočka Ži lina

399,33€ s DPH 22.05.2023 KORAKO plus, s. r. o.
Bielická 369,958 04,Partizánske
IČO: 43959954
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231120011_2023

Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovens kého, s termínom doručenia do 20 dní.

4 992,00€ s DPH 19.05.2023 Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava
Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava
IČO: 35736763
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231040016_2023

Na základe uzatvorenej Rámcovej dohody č. 4178-12/2023-BA, zo dňa 17.04.2023, na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov u Vás objednávame, pracovné prostriedky pre SP, Ústredie

2 884,12€ s DPH 19.05.2023 KORAKO plus, s. r. o.
Bielická 369,958 04,Partizánske
IČO: 43959954
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231030002_2023

Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás prenájom stánku a obrazovky na pracovnom veľtrhu Profesia days Bratislava v dňoch 1 6.-17.5.2023 do objektu Sociálna poisťovňa, ústredie

8 688,00€ s DPH 19.05.2023 Profesia, spol. s r.o.,Bratislava
Pribinova 25,811 09,Bratislava
IČO: 35800861
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080156_2023

Na základe Zmluvy č. 4200-17/2022-BA o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb objednávame u Vás mimoriadne upratovacie a čistiace služby pre pracovisko SP, pobočka Košice.

786,96€ s DPH 18.05.2023 EDYMAX Facility Management SE
Bajkalská 22,821 09,Bratislava
IČO: 46812903
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231070147_2023

Na základe VO objednávame u Vás dodanie a výmenu vadných akumulátorov EZS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Topoľčany Mimoriadna udalosť!

246,66€ s DPH 18.05.2023 DIAFAN, s.r.o.
J. Matušku 2250/12,955 01,Topoľčany
IČO: 36548073
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231070146_2023

Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás vykonanie údržby trávnatých plôch a drevín počas obdobia máj - november 2023 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Lipt. Mikuláš.

2 884,46€ s DPH 18.05.2023 Verejnoprospešné služby Lipt. Mikul
Družstevná 1,031 01,Liptovský Mikuláš
IČO: 00183636
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231070143_2023

V zmysle Rámcovej dohody objednávame výrobu a prepravu tlačív:

8 450,62€ s DPH 18.05.2023 Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703,960 01,Zvolen
IČO: 31628605
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231060024_2023

V zmysle zmluvy číslo 5072-1/2023-BA si u Vás objednávame konzultačné služby v súvislosti s prípravu a realizáciou súťaží návrhov k Projektu Nový objekt Sociálnej poisťovne a Úradu práce vo Svidníku s dopracovaním dizajn manuálu Front Office a Back Office pre pobočky v SR

2 592,00€ s DPH 18.05.2023 Inštitút Slovenskej komory
Námestie SNP 477/18,811 06,Bratislava
IČO: 45794626
poverený riaditeľ sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080153_2023

Na základe zmluvy č. 4200-15/2022-BA na vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb a v súlade s kontraktom BA22420002 objednávame u Vás mimoriadne upratovacie služby pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Galanta

407,50€ s DPH 17.05.2023 ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46,010 01,Žilina
IČO: 50019201
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080152_2023

Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš.

222,36€ s DPH 17.05.2023 ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46,010 01,Žilina
IČO: 50019201
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080151_2023

Na základe zmluvy č. 4200-15/2022-BA na vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb a v súlade s kontraktom BA22420002 objednávame u Vás umývania okien pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Dunajská Streda

97,20€ s DPH 17.05.2023 ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46,010 01,Žilina
IČO: 50019201
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080150_2023

Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás opravu strešnej krytiny na budove Sociálnej poisťovne, ústredie Ul. 29. augusta 8 v Bratislave.

696,00€ s DPH 17.05.2023 JAMTES PLUS, s.r.o.
Kysucká cesta 3,010 61,Žilina
IČO: 45651337
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080149_2023

Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina,vysunuté pracovisko Bytča

314,88€ s DPH 17.05.2023 ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46,010 01,Žilina
IČO: 50019201
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080148_2023

Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina a vysunuté pracovisko Bytča.

507,70€ s DPH 17.05.2023 ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46,010 01,Žilina
IČO: 50019201
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080147_2023

Na základe zmluvy Z20204652_Z objednávame u Vás vykonanie odborných prehliadok, skúšok tlakových a plynových zariadení a opráv tepel noenergetických zariadení v objekte Sociálnej poisťovne,pobočka Poprad

1 590,00€ s DPH 17.05.2023 ENGIE Services a.s.
Jarošova 1,831 03,Bratislava
IČO: 35966289
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080146_2023

Na základe rámcovej dohody č. 30432-20/2022-BA objednávame u Vás vykonanie pravidelnej trojročnej odbornej skúšky výťahu v budove So ciálnej poisťovne, pobočka Prešov.

288,00€ s DPH 17.05.2023 Schindler výťahy a eskalátory, a. s
Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1
IČO: 31402828
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080145_2023

Na základe Rámcovej zmluvy č. 163015/2022-BA objednávame u Vás maliarske a natieračske práce v budove SP, pobočka Liptovský Mikuláš, VP Ružomberok

11 879,30€ s DPH 17.05.2023 STAVOCONZULT, spol. s r.o.
Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce
IČO: 44675488
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231080144_2023

V súlade s rámcovou zmluvou č.SP 30432-20/2022-BA zo dňa 29.9.2022 u Vás objednávame vykonanie pravidelnej štvrťročnej odbornej prehliadky výťahu v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov v roku 2023 v mesiacoch august a november 2023.

72,00€ s DPH 17.05.2023 Schindler výťahy a eskalátory, a. s
Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1
IČO: 31402828
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie Mgr. Tomáš Szabo
0231070145_2023

Na základe VO a prieskumu trhu, objednávame u Vás ročnú odbornú skúšku schodiskovej plošiny v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné.

66,00€ s DPH 17.05.2023 Pavol Palašta
Námestie slobody 14/37,066 01,Humenné
IČO: 41581016
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231070144_2023

Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás výmenu oleja, olejového, palivového, prachového a peľového filtra na SMV VW Golf DK 716BG do objektu Sociálnej Poisťovne, pobočka Dolný Kubín

188,40€ s DPH 17.05.2023 Autocentrum M+M, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1668,026 01,Dolný Kubín
IČO: 45634271
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231070139_2023

Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás opravu opadaného interiérového keramického obkladu v štyroch miestnostiach, s použitím pôvodných opadaných obkladačiek a náhradou poškodených obkladačiek novými v objekte SP, pobočka Poprad

1 915,20€ s DPH 17.05.2023 STAVOCONZULT, spol. s r.o.
Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce
IČO: 44675488
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231060023_2023

V súlade s kúpnou zmluvou č. Z20229828_Z zo dňa 14.09.2022 na dodávku bielej a čiernej techniky - elektrospotrebiče, objednávame u Vás:

191,23€ s DPH 17.05.2023 KASON, s.r.o.
Dvorčianska 815,949 05,Nitra
IČO: 51662787
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231040015_2023

Na základe Rámcovej dohody č. 36022-7/2022-BA zo dňa 26.09.2022 objednávame u Vás výmenu multisenzorových hlásičov systému EPS ZETTLER v objekte pobočky SP, Festivalové námestie č. 1, 041 84 Košice.

96,00€ s DPH 17.05.2023 2PJ GROUP spol. s.r.o.
J. A. Komenského 2500/38,960 01,Zvolen
IČO: 46827269
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231040014_2023

Na základe rámcovej dohody na pozáručný servis, opravy, kontrolné činnosti a odborné prehliadky a skúšky systémov elektrickej požiarnej signalizácie, č. 36022-7/2022-BA zo dňa 26.9.2022 objednávame za kalendárny mesiac jún 2023 u Vás:

1 140,00€ s DPH 17.05.2023 2PJ GROUP spol. s.r.o.
J. A. Komenského 2500/38,960 01,Zvolen
IČO: 46827269
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231040013_2023

Na základe uzatvorenej Rámcovej dohody č. 4178-12/2023-BA, zo dňa 17.04.2023, na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov u Vás objednávame, pracovné prostriedky pre SP, pobočka Ve ľký Krtíš

109,65€ s DPH 17.05.2023 KORAKO plus, s. r. o.
Bielická 369,958 04,Partizánske
IČO: 43959954
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231110055_2023

Objednávame u vás funkcionalitu pre automatické odhlásenie z UPVS na základe požiadavky č.09/2023, zo zmluvy č. za SP: 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.1 ev.č.2015-24/2021-BA

8 014,14€ s DPH 16.05.2023 EMM, spol. s. r. o., Bratislava
Sekurisova 16,841 02,Bratislava
IČO: 17316260
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie nformatiky Ing. Alexander Šproch
0231110052_2023

Objednávame u vás úpravu výpočtu ISD a spustenie IPČ do produkcie v EUP na základe požiadavky č.08/2023, zo zmluvy č. za SP: 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.1 ev.č.2015-24/2021-BA

4 714,20€ s DPH 16.05.2023 EMM, spol. s. r. o., Bratislava
Sekurisova 16,841 02,Bratislava
IČO: 17316260
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Alexander Šproch
0231110051_2023

V zmysle článku 6, bodov 6.1 a 6.2 a prílohy č.1 Zmluvy o poskytovaní služieb penetračného testovania sietí a serverov (č. 32966-7/2022-BA) zo dna 26.09.2022 so spol. Pricewaterhouse Coopers Slovensko, s.r.o., si u Vás objednávame penetračné testovanie siete a serverov v rozsahu 12 človekodní na e-Služby B2B.

5 760,00€ s DPH 16.05.2023 PricewaterhouseCoopers Slovensko, s
Karadžičova 2,815 32,Bratislava
IČO: 35739347
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Alexander Šproch
0231080154_2023

Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás zabezpečenie autobusovej dopravy z objektu Sociálnej poisťovne, ústredie 29. augu sta 10 Bratislava na DaRZ Staré Hory. Požadovaná kapacita autobusu je cca 55 osôb. Autobus by mal byť minimálne vybavený klimatizáciou a WC. Termíny prevozu: 18.5.2023 Bratislava - Staré Hory 19.5.2023 Staré Hory - Bratislava

1 279,99€ s DPH 15.05.2023 Blaguss Slovakia s.r.o.
Pribylinská 10,831 04,Bratislava
IČO: 35796251
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0231030003_2023

Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás školenie,ktorého predmetom je poskytnúť SP prezentáciu a tréning zamestnancov v oblasti funkcionalít informačného systému SAP HR.

2 856,00€ s DPH 15.05.2023 DXC Technology Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7,820 02,Bratislava
IČO: 35785306
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo