Page title

Objednávky

Filtrovať obsah
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor Popis zoradiť podľa Popis Suma zoradiť podľa Suma Dátum zoradiť podľa Dátum Dodávateľ Podpísal
0221110151_2022

V zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre IS NP a LPČ a poskytovaní služieb technickej podpory pre licenčné soft. vybavenie SYRIUS(22-277/2019-BA) v znení Dodatku č.1(2015-6/2021-BA) a Dodatku č.2 (12324-16/2022-BA) a schválených požiadaviek:

564 917,00€ s DPH 13.01.2023 DXC Technology Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7,820 02,Bratislava
IČO: 35785306
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko
0221080273_2022

Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 8.12.2022 objednávame u Vás servis a údržbu rolovacích vrát, sekčných vrát a rolovacej mreže do objektu Sociálnej Poisťovne - Ústredie Mimoriadna situáca

360,00€ s DPH 03.01.2023 SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o.
Kamenná 2827/4,010 01,Žilina
IČO: 31708587
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0221080274_2022

Na základe verejného obstarávania a cenovej ponuky objednávame u Vás soklové a krycie lišty a úpravu podlahy v kuchyni

3 578,34€ s DPH 02.01.2023 JAMTES PLUS, s.r.o.
Kysucká cesta 3,010 61,Žilina
IČO: 45651337
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0221070502_2022

Mimoriadna udalosť Objednávame si u Vás prečistenie kanalizačnej prípojky - v cene je výkon stroja a dopravné náklady do objektu Sociálnej poisťovne pobočka L. Mikuláš

112,80€ s DPH 02.01.2023 Vodárenská spoločnosť Ružomberok
Pri váhu 6,034 06,Ružomberok
IČO: 36672271
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0221070501_2022

V zmysle Rámcovej dohody ev.č.7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame výrobu a prepravu tlačív :

55,25€ s DPH 30.12.2022 Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703,960 01,Zvolen
IČO: 31628605
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0221110150_2022

Úpravy v IS SAP v zmysle zmluvy 51783-5/2022

11 583,00€ s DPH 30.12.2022 DXC Technology Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7,820 02,Bratislava
IČO: 35785306
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla
0221080272_2022

Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Crafter, EČV BL-8918IS opravu podľa zákazkového listu č. OB051514

178,78€ s DPH 30.12.2022 Hilka, s.r.o.
Vajnorská 173,831 04,Bratislava
IČO: 50729454
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0221080271_2022

Na základe verejného obstarávania 466/2022 a Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás opravu motorgenerátora MG Petra 350 CSN

750,24€ s DPH 30.12.2022 ALTRON SK, a.s.
Galvaniho 15/C,821 04,Bratislava
IČO: 31354521
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0221110143_2022

V zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, technickej podpore, implementácii zmien a realizácii rozvoja aplikačného programového vybavenia podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie č.16549-5/2015-BA a schválenej pož.č. 27/2022 predkladáme objednávku na úpravy v systéme SAP Legacy pre výkon Generálneho pardonu 2023.

440 640,00€ s DPH 29.12.2022 Atos IT Solutions and Services s.r.
Pribinova 19,811 09,Bratislava
IČO: 45650276
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko
0221060107_2022

Na základe Zmluvy o dielo č. 1996-14/2022-BA na zákazke „Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystrica-rekonštrukcia ZTI", v rozsahu čl. V odst. 5.2.1.: - Vyúčtovacia faktúra na základe protokolu o vykonaných stavebných prácach za obdobie 1.11. – 30.11.2022

96 692,90€ s DPH 29.12.2022 Ing. Anton Poliček
č. p. 249,018 15,Prečín
IČO: 32895259
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko
0221110146_2022

V súlade so Zmluvou o poskytovaní špeciaizovaných služieb spojených so softvérovým vybavením Microsoft č.64275-9/2019-BA a schválenou požiadavkou na zmenu č. 1/2022 predkladáme objednávku na "Analýza a návrh konsolidovaného prostredia SQL", požiadavkou na zmenu č. 2/2022 predkladáme objednávku na "Konzultačné a administrátorské práce pre MS Teams, SQL prostredie a Sharepoint".

59 904,00€ s DPH 29.12.2022 AUTOCONT s.r.o.
Krasovského 14,851 01,Bratislava
IČO: 36396222
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko
0221110132_2022

Východiskovým podkladom na vystavenie objednávky bola pož.č.474/2022 na VO pre zákazku malého rozsahu a je vypracovaná na základe žiadosti vecne príslušného útvaru odboru riadenia prevádzky a služieb IS - Obnova existujúcich a zakúpenie nových subskripcií Adobe Acrobat Pro, Adobe Captivate a Creative Cloud All Apps.

8 057,19€ s DPH 29.12.2022 SoftwareONE Slovakia s.r.o.
Dunajská 7114/15,811 08,Bratislava
IČO: 46457763
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla
0221060104_2022

V zmysle výsledku verejného obstarávania a uzavretej ZoD č. 23085-6/2022-BA zo dňa 11.07.2022, objednávame u Vás realizáciu rekonštr ukcie osobných výťahov v prevádzkovej budove pobočky Sociálnej poisťovne v Košiciach

190 800,00€ s DPH 29.12.2022 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
Letná 27,040 01,Košice - Sever
IČO: 45378398
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko
0221060109_2022

V zmysle Zmluvy o dielo číslo 11315-13/2022-BA a Súpisu vykonaných prác a dodávok č. 4 si u Vás objednávame stavebné práce na zákazku „ Sociálna poisťovňa, pobočka Veľký Krtíš – zateplenie budovy".

63 997,40€ s DPH 29.12.2022 J - STAV spol. s r.o.
Lučenecká 90/1221,990 01,Veľký Krtíš
IČO: 31588468
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko
0221110144_2022

V zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, technickej podpore, implementácii zmien a realizácii rozvoja aplikačného programového vybavenia podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie č.16549-5/2015-BA a schválenej pož.č. 28/2022 predkladáme objednávku úpravy JVP pre výkon Generálneho pardonu 2023.

1 016 860,00€ s DPH 29.12.2022 Atos IT Solutions and Services s.r.
Pribinova 19,811 09,Bratislava
IČO: 45650276
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko
0221110149_2022

V súlade so Zmluvou na dodávku serverov a príslušnej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry a prislúchajúcich implementačných a mi gračných služieb č.48640-8/2022-BA predkladáme objednávku na "Mainframe novej generácie".

5 942 680,00€ s DPH 29.12.2022 Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28,817 62,Bratislava
IČO: 35763469
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko
0221110147_2022

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja IS EKP (č.25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.1 (201 5-24/2021-BA) objednávame úpravu/zmenu v IS EKP na základe schválenej požiadavky č. 27/2022 - "EUP - vyhlásenie FO na účely nároku na rodičovský dôchodok" a požiadavka č. 28/2022 - "úprava eELDP - sezónne práce".

34 047,00€ s DPH 29.12.2022 EMM, spol. s. r. o., Bratislava
Sekurisova 16,841 02,Bratislava
IČO: 17316260
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko
0221110141_2022

STORNO, nespravne zalozena OBJ na ineho dodavatela. V zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre IS NP a LPČ a poskytovaní služieb technickej podpory pre licenčné soft. vybavenie SYRIUS(22-277/2019-BA) v znení Dodatku č.1(2015-6/2021-BA) a Dodatku č.2 (12324-16/2022-BA) a schválených požiadaviek: - č.54-NP/2022 - Legislatívna zmena – sezónne práce - č.56-OTC/2022 - Novela otovské – zákon č. 350/2022 Z. z. - č.65-NP/2022 - Zmena vo vylúčeniach pri MAT/OČR/DOŠ – leg.zmena predkladáme objednávku.

564 917,00€ s DPH 29.12.2022 DXC Technology Information
Galvaniho 7,821 04,Bratislava
IČO: 31367569
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko
0221060105_2022

V zmysle výsledku verejného obstarávania a uzavretej ZoD č. 30672-6/2022-BA zo dňa 22.09.2022, objednávame u Vás realizáciu rekonštr ukcie osobného výťahu v prevádzkovej budove pobočky Sociálnej poisťovne v Čadci.

40 560,00€ s DPH 29.12.2022 EKO VÝŤAHY s.r.o.
Na závaží 858/9,010 01,Žilina
IČO: 50428381
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko
0221110148_2022

V zmysle Rámcovej dohody o poskytovaní služieb pre IS Finančného riadenia SP (č.51783-5/2022-BA) predkladáme objednávku na Technickú podporu - servis k IS FR na mesiace I.-II./2023.

9 660,00€ s DPH 29.12.2022 DXC Technology Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7,820 02,Bratislava
IČO: 35785306
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla
0221110142_2022

V súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb technickej podpory, údržby a rozvoja IS Správny výkon (č.zmluvy 61298-5/2020 zo dňa 2.9.2020 adresovaný skupine dodávateľov Datalan a.s. a Factory 4 Solution a.s.) a na základe schválenej požiadavky č.SV-12/2022 objednávame u vás dopracovanie funkcionalít v IS SV.

123 552,00€ s DPH 29.12.2022 DATALAN, a.s.
Krasovského 14,851 01,Bratislava 5
IČO: 35810734
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko
0221110145_2022

Na základe našej požiadavky objednávame u vás ako zákazku malého rozsahu - dodanie 3 ks bluetooth reproduktorov. Požiadavka bola schválená odborom verejného obstarávania č. 470/2022.

925,20€ s DPH 28.12.2022 MP Comp., s.r.o.
Chalúpkova 158/74,022 01,Čadca
IČO: 46358935
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Alexander Šproch
0221060108_2022

V zmysle Zmluvy o dielo číslo 36692-5/2022-BA a Súpisu vykonaných prác a dodávok č. 1 si u Vás objednávame dodávku a montáž prístreškov na zákazku „ Sociálna poisťovňa, ústredie – prístrešky na Nevädzovej 8 a Ul. 29. augusta 8".

22 106,80€ s DPH 28.12.2022 HPS mont s.r.o.
Pestovateľská 1,821 04,Bratislava
IČO: 35833734
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla
0221080270_2022

Na záklde prieskumu trhu a Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame:

1 112,70€ s DPH 22.12.2022 EVENIT, s.r.o.
Obchodná 784/8,900 26,Slovenský Grob
IČO: 43919073
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0221060106_2022

Na základe Zmluvy o dielo č. 6286-29/2022-BA na zákazke „Sociálna poisťovňa, pobočka Komárno-úprava klientskeho centra", v rozsahu čl. V bodu 5.3.1: Dodávka projektových dokumentácií skutkového stavu a pre realizáciu stavby, podľa článku III bodu 3.1.3 Nie je platcom DPH.

3 050,00€ s DPH 22.12.2022 LM Architect s.r.o.
Póšfa 4,930 34,Holice
IČO: 54097665
poverený riaditeľ sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0221070498_2022

V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame výrobu a prepravu tlačív: OBJEDNÁVKA STORNOVANÁ, POBJ ZALOŽENÁ POD ZLÝM KONTRAKTOM

100,80€ s DPH 22.12.2022 Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703,960 01,Zvolen
IČO: 31628605
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0221070499_2022

V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame výrobu a prepravu tlačív:

18,89€ s DPH 22.12.2022 Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703,960 01,Zvolen
IČO: 31628605
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0221080268_2022

Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Škoda Octavia, EČV BL-033IT pravidelnú servisnú prehliadku podľa zákazkového listu č. OB051366

1 744,62€ s DPH 22.12.2022 Hilka, s.r.o.
Vajnorská 173,831 04,Bratislava
IČO: 50729454
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0221070500_2022

Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka) je potrebná oprava zaseknutých trojcestných ventilov a výmena tiahlov v kotolni v objekte SP, pobočka Lučenec.

192,00€ s DPH 22.12.2022 ENGIE Services a.s.
Jarošova 1,831 03,Bratislava
IČO: 35966289
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0221110140_2022

V súlade so Zmluvou č. 993-8/2019-BA v znení Dodatku č. 1 (č.2015-9/2021-BA) rozvoja AIS DP a schválenej požiadavky na zmenu č. CR25/2022 predkladáme objednávku - APV ŽoD - povinnosť napĺňať údaje z registra fyzických osôb.

5 911,92€ s DPH 22.12.2022 Atos IT Solutions and Services s.r.
Pribinova 19,811 09,Bratislava
IČO: 45650276
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Alexander Šproch
0221080269_2022

Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame:

355,50€ s DPH 22.12.2022 EVENIT, s.r.o.
Obchodná 784/8,900 26,Slovenský Grob
IČO: 43919073
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0221110137_2022

Na základe našej požiadavky objednávame u vás ako zákazku malého rozsahu - dodanie 12 ks digitálnych poznámkových blokov s príslušenstvom. Požiadavka bola schválená odborom verejného obstarávania č. 467/2022.

11 784,00€ s DPH 21.12.2022 MP Support s. r. o.
Podunajská 11733/11,821 06,Bratislava
IČO: 53680383
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla
0221110139_2022

V zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, technickej podpore, implementácii zmien a realizácii rozvoja aplikačného programového vybavenia podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie: č. dodávateľa Z0088-ATOS-13/14, SP číslo zmluvy: 16549-5/2015-BA - schválenej požiadavky č. 26/2022 predkladáme objednávku - Vylúčenie povinnosti platiť poistné od 01.01.2023.

886 176,00€ s DPH 21.12.2022 Atos IT Solutions and Services s.r.
Pribinova 19,811 09,Bratislava
IČO: 45650276
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko
0221110136_2022

V súlade s čl. III. bodom 1.2. Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja IS EKP (č.25575-38/2019-BA)v znení neskoršieho Dodatkuk č.1 (č. 2015-24/2021-BA)a na základe schválenej požiadavky č. 29/2022 - predkladáme objednávku na autentifikáciu webových služieb B2B ,správa používateoľv.

47 142,00€ s DPH 21.12.2022 EMM, spol. s. r. o., Bratislava
Sekurisova 16,841 02,Bratislava
IČO: 17316260
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko
0221110138_2022

Na základe uzavretej Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb č.40874-7/2022 vystavujeme objednávku na poskytovanie poradenských ,metodických a konzultačnýcvh služieb v oblasti verejeného obstarávania.

3 627,00€ s DPH 20.12.2022 Tatra Tender s. r. o.
Krčméryho 16,811 04,Bratislava
IČO: 44119313
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Alexander Šproch
0221110133_2022

V súlade so Zmluvou č. 993-8/2019-BA v znení Dodatku č. 1 (č.2015-9/2021-BA) rozvoja AIS DP a schválenej požiadavky na zmenu č. CR24/2022 predkladáme objednávku - APV eLL výplata 13. dôchodku.

16 422,00€ s DPH 20.12.2022 Atos IT Solutions and Services s.r.
Pribinova 19,811 09,Bratislava
IČO: 45650276
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla
0221070493_2022

Na základe prieskumu trhu a cenovej ponuky zo dňa 6.12.2022, objednávame u Vás čistenie a monitorovanie kanalizácie v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves.

600,00€ s DPH 19.12.2022 K servis - MK, s.r.o.
Puchovská 712/8,082 12,Kapušany
IČO: 51997401
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0221110134_2022

V súlade so Zmluvou č. 993-8/2019-BA v znení Dodatku č. 1 (č.2015-9/2021-BA) rozvoja AIS DP a schválenej požiadavky na zmenu č. CR08_1/2022 predkladáme objednávku na úpravu a zmenu APV eLL (2. etapa – automatizácia vyhotovovania denného súboru jednorazových tuzemských platieb, vrátane poznačenia informácií o poukázaných jednorazových platbách do systému elektronických likvidačných listov).

119 552,00€ s DPH 19.12.2022 Atos IT Solutions and Services s.r.
Pribinova 19,811 09,Bratislava
IČO: 45650276
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko
0221060102_2022

Na základe Zmluvy o dielo č. 1996-14/2022-BA na zákazke „Sociálna poisťovňa, pobočka povazská Bystrica-rekonštrukcia ZTI", v rozsahu čl. V odst. 5.2.1. na základe protokolu o vykonaných stavebných prácach za obdobie 1.10. – 31.10.2022

73 921,30€ s DPH 19.12.2022 Ing. Anton Poliček
č. p. 249,018 15,Prečín
IČO: 32895259
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal ILKO
0221110135_2022

Na základe „Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry č.28379-11/2018-BA požiadavky pre Automatizovaný systém správy registratúry.

85 956,00€ s DPH 19.12.2022 DATALAN, a.s.
Krasovského 14,851 01,Bratislava 5
IČO: 35810734
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko
0221060103_2022

V zmysle Zmluvy o dielo číslo 11315-13/2022-BA a Súpisu vykonaných prác a dodávok č. 3 si u Vás objednávame stavebné práce na zákazku „ Sociálna poisťovňa, pobočka Veľký Krtíš – zateplenie budovy".

75 927,00€ s DPH 19.12.2022 J - STAV spol. s r.o.
Lučenecká 90/1221,990 01,Veľký Krtíš
IČO: 31588468
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko
0221070495_2022

V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame výrobu a prepravu tlačív:

5 705,91€ s DPH 19.12.2022 Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703,960 01,Zvolen
IČO: 31628605
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0221070494_2022

V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame výrobu a prepravu tlačív:

5 827,21€ s DPH 19.12.2022 Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703,960 01,Zvolen
IČO: 31628605
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0221080267_2022

Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom.

60,00€ s DPH 19.12.2022 ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46,010 01,Žilina
IČO: 50019201
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0221070497_2022

V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame výrobu a prepravu tlačív:

2 124,09€ s DPH 19.12.2022 Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703,960 01,Zvolen
IČO: 31628605
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0221070496_2022

V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame výrobu a prepravu tlačív:

5 629,13€ s DPH 19.12.2022 Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703,960 01,Zvolen
IČO: 31628605
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0221070492_2022

Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás servis služobného motorového vozidla VW Golf BB738EO do objektu Sociálnej Poisťovne, pobočka Banská Bystrica

570,00€ s DPH 16.12.2022 Živický – P+M s.r.o.
Oremlaz 453/50,976 62,Brusno
IČO: 50326384
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0221060101_2022

Na základe Mandátnej zmluvy č. 14646-21/2022-BA na zákazke „Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystrica-rekonštrukcia ZTI", v rozsahu čl. V odst. 5.2.

3 150,00€ s DPH 16.12.2022 Inžiniering MH, s. r. o.
Centrum 2304,017 01,Považská Bystrica
IČO: 44406797
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0221070490_2022

Na základe prieskumu trhu a cenovej ponuky zo dňa 7.12.2022, objednávame u Vás presťahovanie kancelárií a príručných spisovní vysunutého pracoviska Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava v Hlohovci.

2 855,00€ s DPH 16.12.2022 TTRANS-Sťahovanie, s.r.o.
Vajanského 34,917 01,Trnava
IČO: 45516090
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo
0221070491_2022

Na základe VO a prieskumu trhu, si objednávame sadu stieračov pre autá VW GOLF a Škoda Fabia do objektu Sociálnej poisťovne , pobočka Dolný Kubín

78,60€ s DPH 16.12.2022 Jaromír Herle - AUTOMAX
Martina Hattalu 2923/56,026 01,Dolný Kubín
IČO: 35080990
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo