Page title

Bardejov

Bardejov

ÚRADNÉ HODINY

pondelok 8:00 - 16:00
utorok 8:00 - 14:00
streda 8:00 - 17:00
štvrtok 8:00 - 12:00
piatok 8:00 - 14:00
sobota Zatvorené
nedeľa Zatvorené

Vybavujeme

  • Nemocenské poistenie
  • Dôchodkové poistenie
  • Garančné poistenie
  • Poistenie v nezamestnanosti
  • Lekárska posudková činnosť
  • Výber poistného
  • Úrazové poistenie

POLOHA NA MAPE

ADRESA

Hurbanova 6

085 46, Bardejov

E-MAIL

bardejov@socpoist.sk

ČÍSLO ÚČTU

SK78 8180 0000 0070 0015 6840

Telefónne čísla

Odbor Mobil Pevná linka
Ústredňa
0906 178 300
02 3247 8300
Podateľňa, sekretariát
0906 178 395
02 3247 8395
Riaditeľ pobočky
0906 178 306
02 3247 8306
Oddelenie poistného
0906 178 370
02 3247 8370
register zamestnávateľov, poistencov štátu a elektronické služby
0906 178 379
02 3247 8379
0906 178 371
02 3247 8371
0906 178 377
02 3247 8377
0906 178 372
02 3247 8372
výber poistného zamestnávateľov
0906 178 382
02 3247 8382
register SZČO, agenda formulárov PD A1
0906 178 389
02 3247 389
agenda SZČO
0906 178 375
02 3247 8375
agenda formulárov PD A1
0906 178 381
02 3247 8381
0906 178 351
02 3247 8351
referát vonkajšej kontroly
0906 178 335
02 3247 8335
Oddelenie vymáhania pohľadávok
0906 178 360
02 3247 8360
0906 178 361
02 3247 8361
0906 178 362
02 3247 8362
Oddelenie dôchodkového poistenia
0906 178 313
02 3247 8313
0906 178 310
02 3247 8310
0906 178 312
02 3247 8312
0906 178 319
02 3247 8319
0906 178 311
02 3247 8311
Oddelenie nemocenského a úrazového poistenia
0906 178 320
02 3247 8320
0906 178 321
02 3247 8321
0906 178 322
02 3247 8322
0906 178 323
02 3247 8323
0906 178 324
02 3247 8324
0906 178 325
02 3247 8325
úrazové dávky
0906 178 330
02 3247 8330
0906 178 331
02 3247 8331
Oddelenie poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia
0906 178 340
02 3247 8340
0906 178 342
02 3247 8342
0906 178 341
02 3247 8341
0906 178 337
02 3247 8337
Oddelenie lekárskej posudkovej činnosti
0906 178 353
02 3247 8353
0906 178 352
02 3247 8352
0906 178 354
02 3247 8354