Page title

Brezno

ÚRADNÉ HODINY

pondelok 8:00 - 16:00
utorok 8:00 - 14:00
streda 8:00 - 17:00
štvrtok 8:00 - 12:00
piatok 8:00 - 14:00
sobota Zatvorené
nedeľa Zatvorené

Vybavujeme

  • Nemocenské poistenie
  • Dôchodkové poistenie
  • Garančné poistenie
  • Poistenie v nezamestnanosti
  • Lekárska posudková činnosť
  • Výber poistného

POLOHA NA MAPE

ADRESA

Ul. Boženy Němcovej 4

977 01, Brezno

E-MAIL

banskabystrica@socpoist.sk

ČÍSLO ÚČTU

SK02 8180 0000 0070 0015 6365

Úradné hodiny pre klientov sú predĺžené

Vážení klienti,

úradné hodiny pre vybavovanie dôchodkov vo vysunutom pracovisku pobočky sú od 6. 11. 2023 predĺžené nasledovne: Pondelok 8:00 – 17:00 h,  Utorok 8:00 – 15:00 h, Streda 8:00 – 17:00 h, Štvrtok 8:00 – 12:00 h, Piatok 8:00 – 15:00 h.

Viac informácií nájdete tu: Sociálna poisťovňa prijala opatrenia pre vybavenie väčšieho počtu klientov

Telefónne čísla

Odbor Mobil Pevná linka
Ústredňa
0906 179 115
02 3247 9115
Odbor poistného – register SZČO, DPO, poistenci štátu
0906 179 118
02 3247 9118
Odbor poistného (zamestnávatelia - register, výkazy)
0906 179 113
02 3247 9113
Odbor dôchodkového poistenia (informácie k dôchodkom)
0906 179 100
02 3247 9100
Odbor dôchodkového poistenia (informácie k ELDP)
0906 179 107
02 3247 9107
Odbor nemocenského a úrazového poistenia – agenda nemocenských dávok
0906 179 127
02 3247 9127
Odbor poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia
0906 179 128
02 3247 9128
0906 179 114
02 3247 9114
Odbor lekárskej posudkovej činnosti
0906 179 102
02 3247 9102