Page title

Nitra

Nitra

ÚRADNÉ HODINY

pondelok 8:00 - 16:00
utorok 8:00 - 14:00
streda 8:00 - 17:00
štvrtok 8:00 - 12:00
piatok 8:00 - 14:00
sobota Zatvorené
nedeľa Zatvorené

Vybavujeme

  • Výber poistného
  • Vymáhanie pohľadávok
  • Dôchodkové poistenie
  • Nemocenské poistenie
  • Úrazové poistenie
  • Garančné poistenie
  • Poistenie v nezamestnanosti
  • Lekárska posudková činnosť

Vysunuté pracoviská

POLOHA NA MAPE

ADRESA

Slančíkovej 3

950 43, Nitra

E-MAIL

nitra@socpoist.sk

ČÍSLO ÚČTU

SK96 8180 0000 0070 0015 6031

Telefónne čísla

Odbor Mobil Pevná linka
Ústredňa
0906 176 111
02 3247 6111
Sekretariát, Riaditeľ pobočky
0906 176 090
02 3247 6090
Register a platby – SZČO, DPO
0906 176 006
02 3247 6006
0906 176 008
02 3247 6008
0906 176 032
02 3247 6032
0906 176 042
02 3247 6042
0906 176 085
02 3247 6085
0906 176 086
02 3247 6086
0906 176 094
02 3247 6094
Register – poistenci štátu
0906 176 033
02 3247 6033
Register a platby - zamestnávatelia, zamestnanci
0906 176 072
02 3247 6072
0906 176 023
02 3247 6023
0906 176 095
02 3247 6095
0906 176 147
02 3247 6147
0906 176 148
02 3247 6148
Žiadosti o vyslanie, žiadosti o určenie uplatniteľnej legislatívy
0906 176 073
02 3247 6073
0906 176 083
02 3247 6083
0906 176 146
02 3247 6146
Odbor vymáhania pohľadávok
0906 176 064
02 3247 6064
0906 176 045
02 3247 6045
0906 176 024
02 3247 6024
Odbor vymáhania pohľadávok, splátky dlžných súm
0906 176 078
02 3247 6078
Odbor dôchodkového poistenia - dôchodkové dávky
0906 176 058
02 3247 6058
0906 176 080
02 3247 6080
0906 176 063
02 3247 6063
0906 176 088
02 3247 6088
0906 176 048
02 3247 6048
0906 176 062
02 3247 6062
Odbor dôchodkového poistenia - evidenčné listy
0906 176 047
02 3247 6047
0906 176 050
02 3247 6050
0906 176 112
02 3247 6112
Oddelenie nemocenského poistenia – nemocenské dávky
0906 176 040
02 3247 6040
0906 176 012
02 3247 6012
0906 176 036
02 3247 6036
0906 176 037
02 3247 6037
0906 176 038
02 3247 6038
0906 176 039
02 3247 6039
0906 176 076
02 3247 6076
0906 176 084
02 3247 6084
0906 176 114
02 3247 6114
Oddelenie úrazového poistenia - Úrazové dávky
0906 176 035
02 3247 6035
0906 176 007
02 3247 6007
Oddelenie poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia
0906 176 041
02 3247 6041
0906 176 067
02 3247 6067
0906 176 079
02 3247 6079
0906 176 081
02 3247 6081
Odbor lekárskej posudkovej činnosti
0906 176 022
02 3247 6022
0906 176 014
02 3247 6014