Page title

Trnava

Trnava

ÚRADNÉ HODINY

pondelok 8:00 - 16:00
utorok 8:00 - 14:00
streda 8:00 - 17:00
štvrtok 8:00 - 12:00
piatok 8:00 - 14:00

Vybavujeme

  • Nemocenské poistenie
  • Dôchodkové poistenie
  • Garančné poistenie
  • Poistenie v nezamestnanosti
  • Lekárska posudková činnosť
  • Úrazové poistenie
  • Výber poistného

Vysunuté pracoviská

POLOHA NA MAPE

ADRESA

Ul. V. Clementisa 24/A

917 22, Trnava

E-MAIL

trnava@socpoist.sk

ČÍSLO ÚČTU

SK87 8180 0000 0070 0015 5805

Telefónne čísla

Odbor Mobil Pevná linka
Ústredňa
0906 174 084
02 3247 4084
Riaditeľ pobočky
0906 174 174
02 3247 4174
Žiadosti o vyslanie, žiadosti o určenie uplatniteľnej legislatívy
0906 174 158
02 3247 4158
REGISTER a PLATBY - SZČO, DPO, poistenci štátu
0906 174 162
02 3247 4162
REGISTER - ZAMESTNÁVATELIA, zamestnanci, výber poistného
0906 174 160
02 3247 4160
Odbor vymáhania pohľadávok
0906 174 149
02 3247 4149
Odbor dôchodkového poistenia - dôchodkové dávky žiadosti o dôchodok, priezvisko A – G
0906 174 003
02 3247 4003
Odbor dôchodkového poistenia - dôchodkové dávky žiadosti o dôchodok, priezvisko H - L
0906 174 009
02 3247 4009
Odbor dôchodkového poistenia - dôchodkové dávky žiadosti o dôchodok, priezvisko M - S
0906 174 004
02 3247 4004
Odbor dôchodkového poistenia - dôchodkové dávky žiadosti o dôchodok, priezvisko Š - Z
0906 174 010
02 3247 4010
Odbor dôchodkového poistenia - evidenčné listy
0906 174 002
02 3247 4002
0906 174 005
02 3247 4005
0906 174 006
02 3247 4006
0906 174 007
02 3247 4007
0906 174 008
02 3247 4008
Oddelenie nemocenského poistenia - výplata dávok
0906 174 049
02 3247 4049
Odbor poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia - výplata dávok
0906 174 015
02 3247 4015
Oddelenie úrazového poistenia - výplata dávok
0906 174 060
02 3247 4060
Odbor lekárskej posudkovej činnosti, kontrola dodržiavania liečebného režimu
0906 174 062
02 3247 4062
0906 174 063
02 3247 4063