Page title

Aktuálna dôchodková hodnota

Aktuálna dôchodková hodnota

Text

Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Aktuálna dôchodková hodnota v rokoch 2004 a 2005 bola ustanovená priamo v zákone č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Aktuálne dôchodkové hodnoty na kalendárne roky 2006 až 2014 určilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením uverejneným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Aktuálne dôchodkové hodnoty na nasledujúce kalendárne roky počnúc rokom 2015 stanovuje Sociálna poisťovňa a zverejňuje ich najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka na svojom webovom sídle.

 

Kalendárny rok

 

Aktuálna dôchodková hodnota

 

2024 

17,7688 eur

2023

16,4764 eur

2022

15,1300 eur

2021

14,2107 eur

2020

13,6361 eur

2019

12,6657 eur

2018

11,9379 eur

2017

11,3505 eur

2016

10,9930 eur

2015

10,6865 eur

2014

10,2524 eur

2013

10,0098 eur

2012

9,8182 eur

2011

9,5756 eur

2010

9,2246 eur

2009

8,9955 eur

2008

249,14 Sk

2007

232,51 Sk

2006

214,68 Sk

2005

195,31 Sk

2004

183,58 Sk

 

Dôchodková hodnota - výpočet

Dôchodková hodnota na rok 2024 je 17,7688 eur

Dôchodková hodnota na rok 2024 bola určená podľa nasledujúceho vzorca:

ADH 2024 = ADH 2023 x (1 + (priem. mzda v NH 3.Q 2023 / priem. mzda v NH 3.Q 2022 - 1) x 0,95)

 • ADH v roku 2023 je 16,4764 eur
 • priemerná mzda v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2022 je 1 296 eur
 • priemerná mzda v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2023 je 1 403 eur
 • podiel priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2023 a priemernej mzdy

v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2022 je 1,082561728

Výpočet ADH 2024:

ADH 2024 = ADH 2023 x (1 + (priem. mzda v NH 3.Q 2023 / priem. mzda v NH 3.Q 2022 - 1) x 0,95) =

16,4764 x (1 + (1 403/ 1 296 - 1) x 0,95 ) = 16,4764 x (1 + (1,082561728- 1) x 0,95) =

16,4764 x  1,078433642 = 17,7688

Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2024, použije sa dôchodková hodnota 17,7688 eur

Dôchodková hodnota na rok 2023 je 16,4764 eur

Dôchodková hodnota na rok 2023 bola určená podľa nasledujúceho vzorca:

ADH 2023 = ADH 2022 x (1 + (priem. mzda v NH 3.Q 2022 / priem. mzda v NH 3.Q 2021 - 1) x 0,95)

 • ADH v roku 2022 je 15,1300 eur
 • priemerná mzda v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2021 je 1 185 eur
 • priemerná mzda v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2022 je 1 296 eur
 • podiel priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2022 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2021 je 1,093670886

Výpočet ADH 2023:

ADH 2023 = ADH 2022 x (1 + (priem. mzda v NH 3.Q 2022 / priem. mzda v NH 3.Q 2021 - 1) x 0,95) =                  15,1300 x (1 + (1 296 / 1 185 - 1) x 0,95 ) = 15,1300 x (1 + (1,093670886 - 1) x 0,95) = 15,1300 x  1,088987342 = 16,4764

Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2023, použije sa dôchodková hodnota 16,4764 eur.

Dôchodková hodnota na rok 2022 je 15,1300 eur

Dôchodková hodnota na rok 2022 bola určená ako súčin dôchodkovej hodnoty v roku 2021 a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2021 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2020. 

 • ADH v roku 2021 je 14,2107 eur 
 • priemerná mzda v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2020 je 1 113 eur 
 • priemerná mzda v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2021 je 1 185 eur 
 • podiel priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2021 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2020 je 1,064690027 

Výpočet ADH 2022:

ADH 2022 = ADH 2021 * (priem. mzda v NH 3.Q 2021 / priem. mzda v NH 3.Q 2020) = 

14,2107 * (1 185/ 1 113 ) = 14,2107 * 1,064690027 = 15,1300

Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2022, použije sa dôchodková hodnota 15,1300 eur.

Dôchodková hodnota na rok 2021 je 14,2107 eur

Dôchodková hodnota na rok 2021 bola určená ako súčin dôchodkovej hodnoty v roku 2020 a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2020 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2019

 • ADH v roku 2020 je 13,6361 EUR 
 • priemerná mzda v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2019 je 1 068 eur 
 • priemerná mzda v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2020 je 1 113 eur 
 • podiel priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2020 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2019 je 1,04213483

Výpočet ADH 2021:

ADH 2021 = ADH 2020 * (priem. mzda v NH 3.Q 2020 / priem. mzda v NH 3.Q 2019) = 

13,6361 * (1 113 / 1 068 ) = 13,6361 * 1,04213483 = 14,2107

Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2021, použije sa dôchodková hodnota 14,2107 eur.

Dôchodková hodnota na rok 2020 je 13,6361 eur

Dôchodková hodnota na rok 2020 bola určená ako súčin dôchodkovej hodnoty v roku 2019 a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2019 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2018.

 • ADH v roku 2019 je 12,6657 eur 
 • priemerná mzda v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2018 je 992 eur 
 • priemerná mzda v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2019 je 1 068 eur 
 • podiel priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2019 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2018 je 1,07661290

Výpočet ADH 2020:

ADH 2020 = ADH 2019 * (priem. mzda v NH 3.Q 2019 / priem. mzda v NH 3.Q 2018) = 

12,6657 * ( 1068 / 992 ) = 12,6657 * 1,07661290 = 13,6361

Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2020, použije sa dôchodková hodnota 13,6361 eur.

Dôchodková hodnota na rok 2019 je 12,6657 eur

Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu platnú od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019, ktorá je 12,6657 eur.

Dôchodková hodnota na rok 2019 bola určená ako súčin dôchodkovej hodnoty v roku 2018 a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2018 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2017.

 • aktuálna dôchodková hodnota (ADH) v roku 2018 je 11,9379 eur 
 • priemerná mzda v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2017 je 935 eur 
 • priemerná mzda v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2018 je 992 eur 
 • podiel priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2018 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2017 je 1,06096256

Výpočet ADH 2019:

ADH 2019 = ADH 2018 * (priem. mzda v NH 3.Q 2018 / priem. mzda v NH 3.Q 2017) = 

11,9379 * ( 992 / 935 ) = 11,9379 * 1,06096256 = 12,6657

 

Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2019, použije sa dôchodková hodnota 12,6657 eur.

Dôchodková hodnota na rok 2018 je 11,9379 eur

Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu platnú od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018:

Dôchodková hodnota na rok 2018 bola určená ako súčin dôchodkovej hodnoty v roku 2017 a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2017 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2016.

 • ADH v roku 2017 je 11,3505 EUR 
 • priemerná mzda v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2016 je 889 eur 
 • priemerná mzda v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2017 je 935 eur 
 • podiel priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2017 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2016 je 1,051743532

Výpočet ADH 2018:

 

ADH 2018 = ADH 2017 * (priem. mzda v NH 3.Q 2017 / priem. mzda v NH 3.Q 2016) = 

11,3505 * ( 935 / 889 ) = 11,3505 * 1,05174353 = 11,9379

Dôchodková hodnota na rok 2017 je 10,9930 eur

Dôchodková hodnota na rok 2017, platná od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017, sa určila ako súčin dôchodkovej hodnoty platnej v roku 2016 a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za tretí štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka, t. j. roku 2016 a priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za tretí štvrťrok kalendárneho roka dva roky predchádzajúceho kalendárnemu roku, od ktorého sa dôchodková hodnota upravuje, t. j. roku 2015.

Dôchodková hodnota v roku 2016, stanovená Sociálnou poisťovňou podľa § 64 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z., je 10,9930 eur.

Hodnota priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistená Štatistickým úradom Slovenskej republiky je:

 • za tretí štvrťrok kalendárneho roka 2015 861 eur a

 • za tretí štvrťrok kalendárneho roka 2016 889 eur.

Dôchodková hodnota na rok 2017 je 11,3505, čo je hodnota zistená v súlade s vyššie uvedeným podľa vzorca DH2017 = DH2016 x (PM3Q/2016 / PM3Q/2015), kde

 • DH2017 je dôchodková hodnota na rok 2017,

 • DH2016 je dôchodková hodnota platná v roku 2016,

 • PM3Q/2016 je hodnota priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za tretí štvrťrok kalendárneho roka 2016 a

 • PM3Q/2015 je hodnota priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za tretí štvrťrok kalendárneho roka 2015,

čo po doplnení príslušných údajov predstavuje:

 • DH2017 = 10,9930 x (889 / 861) = 10,9930 x 1,03252032 = 11,35049587 = 11,3505.

Dôchodková hodnota určená podľa vzorca sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

Dôchodková hodnota na rok 2016 je 10,9930 eur

Dôchodková hodnota na rok 2016 bola určená ako súčin dôchodkovej hodnoty v roku 2015 a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2015 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2014

 • ADH v roku 2015 je 10,6865 eur

 • priemerná mzda v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2014 je 837 eur

 • priemerná mzda v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2015 je 861 eur

 • podiel priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2015 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2014 je 1,02867383

Výpočet ADH 2016:

ADH 2016 = ADH 2015 * (priem. mzda v NH 3.Q 2015 / priem. mzda v NH 3.Q 2014) = 10,6865 * (861 / 837 ) = 10,6865 * 1,02867383 = 10,99292288  = 10,9930

Dôchodková hodnota na rok 2015 je 10,2524 eur

Sociálna poisťovňa je od roku 2015 povinná zverejňovať na svojom webovom sídle informáciu o výške a spôsobe určenia dôchodkovej hodnoty na príslušný kalendárny rok.

Dôchodková hodnota na rok 2015, platná od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015, sa určila ako súčin dôchodkovej hodnoty platnej v roku 2014 a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za tretí štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka, t. j. roku 2014 a priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za tretí štvrťrok kalendárneho roka dva roky predchádzajúceho kalendárnemu roku, od ktorého sa dôchodková hodnota upravuje, t. j. roku 2013.

Dôchodková hodnota v roku 2014, stanovená opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 469/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2014, je 10,2524 eur.

Hodnota priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistená Štatistickým úradom Slovenskej republiky je:

 • za tretí štvrťrok kalendárneho roka 2013 803 eur a
 • za tretí štvrťrok kalendárneho roka 2014 837 eur.

Dôchodková hodnota na rok 2015 je 10,6865, čo je hodnota zistená v súlade s vyššie uvedeným podľa vzorca
DH2015 DH2014 x (PM3Q/2014 / PM3Q/2013), kde

 • DH2015 je dôchodková hodnota na rok 2015, 
 • DH2014 je dôchodková hodnota platná v roku 2014, 
 • PM3Q/2014 je hodnota priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za tretí štvrťrok kalendárneho roka 2014 a 
 • PM3Q/2013 je hodnota priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za tretí štvrťrok kalendárneho roka 2013,

čo po doplnení príslušných údajov predstavuje:

 • DH2015 = 10,2524 x (837 / 803) = 10,2524 x 1,04234122 = 10,68649912 = 10,6865.

Dôchodková hodnota určená podľa vzorca sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.