Page title

Základná charakteristika nemocenské

Nemocenské poistenie je druh sociálneho poistenia, z ktorého sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení poskytujú tieto nemocenské dávky: