Page title

Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

Text

generálny riaditeľ

Ing. Michal ILKO

Text

generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

Michal Ilko je dlhoročným odborníkom v oblasti IT služieb. Má bohaté skúsenosti s navrhovaním a zavádzaním nových informačných riešení, či modernizáciou pôvodných systémov. Implementoval niekoľko strategických projektov na národnej a nadnárodnej úrovni.

Dosiahnuté vzdelanie

Text

2013 – 2015

Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky

2007 – 2011

Slovenská technická univerzita, Fakulta informatiky a informačných technológií

Pracovné skúsenosti

Text

Od 1. apríla 2022

Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

2020 - 2022

Sociálna poisťovňa - riaditeľ sekcie informatiky

 • Manažér interného tímu IT
 • Nastavenie investičného plánu sanácie technologického dlhu IT infraštruktúry spoločnosti
 • Vytvorenie dátovej kancelárie na zlepšenie využívaní dát pre podporu manažérskeho rozhodovania

2018 - 2020

Merck, spol. s.r.o. – Head of Qualification & Release management

 • Manažér medzinárodného tímu IT profesionálov
 • Implementácia kvalifikácie, riadenie a zverejňovanie zmien pre globálny systém ERP v rámci nadnárodných projektov.

2015 - 2019

Merck, spol. s.r.o. – BT Compliance Manager

 • Manažér pre dodržiavanie aktuálnych predpisov a zákonov vo farmaceutickom biznise a manažment IT
 • Monitorovanie bezpečnostných rizík pre konkrétne aplikácie a systémy

2011 - 2015

Merck, spol. s.r.o. - senior IT/CRM špecialista, lokálny data manažér

 • Regionálny manažér pre kontinuitu služieb, správu služieb, kapacitu a dostupnosť, správa aktív a ich konfigurácia

Certifikáty

Text
 • Certified in the Govemance od Enterprise IT (CGEIT)
 • Certified in Risk and Information Systems Controls (CRISC)
 • Certified Information Security Manager (CISM)
 • Certified Information Systems Auditor (CISA)

Tréningy

Text
 • Certified Ethical Hacker
 • Managerial Foundation Program
 • Windows Security, Defense and Forensics
 • Information security – Hacking Demonstration