Page title

Hospodárenie Sociálnej poisťovne

Súbory na stiahnutie:

Hospodárenie Sociálnej poisťovne

Text
2011 – 2022 
Hospodárenie 2011 – 2022

Tvorba jednotlivých fondov

Výdavky jednotlivých fondov

Výdavky na dávky hradené štátom