Page title

Základná informácia poistenie v nezamestnanosti

Poistenie v nezamestnanosti

Text

Poistenie v nezamestnanosti je poistenie pre prípad straty príjmu zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie jeho príjmu.

Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti a po splnení všetkých podmienok mu nárok vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím šiestich mesiacov. Toto obdobie sa označuje ako podporné obdobie v nezamestnanosti.