Page title

Aktuality

Mimoriadny jednorazový príspevok vo výške 300 eur, ktorý schválila Národná rada Slovenskej republiky k pôvodnému 13. dôchodku, začne Sociálna poisťovňa vyplácať už od 1. decembra 2023. Takmer 1,5 milióna poberateľov všetkých dôchodkových dávok ho dostane vo svojom štandardnom výplatnom termíne. Sociálna poisťovňa nastavila výplatu tak, aby všetkým penzistom uvedený príspevok doručila najneskôr do 20. decembra 2023, poberatelia s výplatným termínom 22. a 24. deň v mesiaci ho tak dostanú skôr. O mimoriadny príspevok netreba žiadať, Sociálna poisťovňa zabezpečuje jeho výplatu automaticky.  

Sociálna poisťovňa s Elektronickým účtom poistenca (EUP) obhájila pozíciu najlepšieho projektu v kategórii digitalizácia spoločnosti na najväčšej konferencii o moderných technológiách na Slovensku - ITAPA. Po roku 2022, kedy zvíťazila elektronická PN, aktuálne získala 1. miesto za EUP rozšírený o údaje z dôchodkového i nemocenského poistenia a dávky v nezamestnanosti. Odbornú porotu tak elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne, ktorá klientom šetrí čas a návštevy pobočky, najviac zaujala už dva roky po sebe. Významný úspech zaznamenala aj technická realizácia rodičovského dôchodku – tento projekt dokázala Sociálna poisťovňa v krátkom čase pripraviť a zrealizovať. Vďaka tomu bolo možné posúdiť 1,15 milióna nárokov na rodičovský dôchodok a zabezpečiť jeho následnú výplatu.

Sociálna poisťovňa odštartovala pilotný projekt, ktorý zamestnávateľom uľahčí prehľad o práceneschopnosti svojich zamestnancov a jej spracovanie. Ide o elektronickú službu, ktorá umožňuje automatický prenos dát o elektronickej PN (ePN) z portálu eSlužieb Sociálnej poisťovne priamo do mzdového sofvéru. Služba, ktorá prináša benefity pre zamestnávateľov, je už vo vybraných softvéroch dostupná.

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov dôchodkov v hotovosti s výplatným termínom 18. dňa v kalendárnom mesiaci, že v súvislosti so sviatkom 17. novembrom 2023 dochádza k zmene tohto výplatného termínu.

 Sociálna poisťovňa v týchto dňoch už druhýkrát v tomto roku rozšírila obsah Elektronického účtu poistenca (EUP) – pribudli v ňom nové funkcionality o úrazových dávkach. Sociálna poisťovňa tak poistencom v jednotlivých životných situáciách šetrí osobné návštevy pobočky, či telefonáty a emaily. Nemusia žiadať o informácie a čakať na odpoveď – v pohodlí domova si napríklad v prípade pracovného úrazu či choroby z povolania overia, čo potrebujú. Elektronický účet poistenca majú klienti Sociálnej poisťovne zriadený automaticky, stačí si k nemu aktivovať prístup osobne alebo elektronicky.

Neziskové organizácie, občianske združenia a ďalšie oprávnené mimovládne subjekty, ktoré potrebujú potvrdenie pre zapísanie do Zoznamu prijímateľov 2 % daní z príjmu, nemusia navštevovať Sociálnu poisťovňu. Údaje sú sprístupnené na portáli oversi.gov.sk, a tak ich získa aj notár, ktorý organizáciu alebo združenie priamo registruje. Obe záležitosti si klienti takto vybavia v jednom kroku a na jednom mieste, čím ušetria čas. 

Sociálna poisťovňa od 1. januára 2024 zvýši vyplácané úrazové renty, pozostalostné úrazové renty a maximálne sumy úrazových dávok o 3,2 %. Novopriznávané úrazové renty a pozostalostné úrazové renty sa zvýšia o 13,6 %. Poškodení nemusia o nič žiadať, valorizované dávky im Sociálna poisťovňa vyplatí v obvyklých januárových výplatných termínoch automaticky. Zvýšia sa aj maximálne výšky jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch už vypláca 13. dôchodky podľa platnej legislatívy. To znamená, že ich vypláca poberateľom všetkých dôchodkových dávok podľa existujúcich pravidiel, teda vo výške od 300 do 50 eur v závislosti od výšky riadneho dôchodku. Poberatelia dôchodkov dostávajú takýto 13. dôchodok teraz, počas novembra v riadnych výplatných termínoch od 2. do 24. v mesiaci. Sociálna poisťovňa tak postupuje podľa legislatívy, ktorá je v súčasnosti zatiaľ stále platná.  

Sociálna poisťovňa pripomína subjektom, ktoré si uplatňujú odvodovú úľavu pre potravinárov, že Vyhlásenie k poskytnutiu štátnej pomoci za mesiac november je potrebné zaslať do 20. novembra 2023. Po schválení štátnej pomoci zamestnávateľ-potravinár zaplatí za november 2023 znížené poistné.

Sociálna poisťovňa zaznamenala počas uplynulých týždňov zvýšený nárast žiadostí o predčasný starobný dôchodok, najmä o legislatívnu novinku – predčasný starobný dôchodok po štyridsiatich odpracovaných rokoch. V tejto súvislosti prijala viacero organizačno-technických opatrení na včasné vybavenie klientov. Posilňuje personálne kapacity a internú organizáciu práce a od 6. novembra 2023 predlžuje úradné hodiny svojich pobočiek a vysunutých pracovísk. Žiadosť o predčasný starobný dôchodok umožní podať v ktorejkoľvek pobočke na Slovensku (namiesto doterajšej príslušnej podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu). Poistencom pripomína, že okrem online rezervačného systému môžu využiť na rezerváciu termínu telefonickú objednávku a tiež osobnú návštevu priamo na pracoviskách Sociálnej poisťovne. Zároveň klientom odporúča využívať Elektronický účet poistenca (EUP), v ktorom nájdu informácie o počte evidovaných odpracovaných rokov potrebných na priznanie predčasného starobného dôchodku. Budúci poberateľ v EUP rovnako získa praktický prehľad dokladov potrebných pre spísanie žiadosti. Následný proces posudzovania tak bude rýchlejší a efektívnejší.