Page title

Aktuality

Sociálna poisťovňa oznamuje klientom, že počas víkendu v dňoch 20. a 21. 4. 2024 je plánovaná aktualizácia eSlužieb.

Hodnota bodu, ktorá je potrebná na výpočet sumy úrazových dávok, je v tomto roku 28,60  eura. V predchádzajúcom roku predstavovala sumu 26,08 eura, hodnota bodu sa teda zvýšila o 2,52 eura.

Pozývame vás na podujatie pre slovenských zamestnávateľov so zameraním na vysielanie pracovníkov v stavebnom sektore, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 25. apríla 2024 v Bratislave.

Sociálna poisťovňa rozhoduje o príspevku za prácu v obecnej polícii od začiatku roka 2024. V týchto dňoch poberatelia príspevku dostávajú na svoje účty, resp. poštovou poukážkou prvé mesačné výplaty tohto príspevku spolu s doplatkom od dátumu nároku na príspevok. Sociálna poisťovňa posudzuje žiadosti o príspevok v zákonom stanovených lehotách, aktuálne je posúdených 95 % z prijatých žiadostí.

Poberatelia dôchodkov zo Sociálnej poisťovne, ktorí žijú mimo krajín Európskej únie, by nemali tento mesiac zabudnúť na jednu dôležitú povinnosť – do 15. apríla 2024 je potrebné doručiť tzv. Potvrdenie o žití. Preukázanie žitia je zákonnou podmienkou na vyplatenie dôchodku do štátov mimo Európskej únie a mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, kam ho Sociálna poisťovňa dôchodcom zasiela spätne v trojmesačných lehotách. Títo dôchodcovia spomínané tlačivo doručujú štyrikrát do roka.

Poistenci a poberatelia dávok dôchodkového poistenia, ktorí pracujú alebo pracovali v Českej republike a na Slovensku, budú mať príležitosť prediskutovať si svoje dôchodkové záležitosti na jednom mieste. Vo štvrtok 18. apríla 2024 sa uskutoční poradenský deň o dôchodkoch v priestoroch pobočky Sociálnej poisťovne v Trenčíne. Sociálna poisťovňa poskytuje toto poradenstvo v spolupráci so zahraničnými partnermi bezplatne, klientom v prípade záujmu odporúča zarezervovať si termín a priniesť si potrebné doklady.

Sociálna poisťovňa zvyšuje viac ako 160 tisíc starobných dôchodkov a predčasných starobných dôchodkov. Ide o skupinu tzv. pracujúcich dôchodcov, ktorým sa dôchodok zvyšuje za získané obdobie dôchodkového poistenia počas poberania dôchodku za rok 2023. Sociálna poisťovňa zvýšenie vykoná automaticky, nie je potrebné oň žiadať. Tí poberatelia dôchodkov, ktorých sa uvedená zmena týka, dostanú o zvýšení písomnú informáciu. Zvýšený dôchodok dostanú dotknutí poberatelia v aprílovom výplatnom termíne spolu s doplatkom od 1. januára 2024.

Sociálna poisťovňa oznamuje klientom, že počas víkendu v dňoch 23. 3. 2024 (sobota) od 8.00 h do 25. 3. 2024 (nedeľa) do 6.00 h je plánovaná aktualizácia eSlužieb. Z tohto dôvodu sa môžu vyskytnúť výpadky elektronických služieb vrátane webového portálu. Budeme pracovať na zlepšovaní našich služieb. Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumenie.

V období, keď sa človek ocitne bez práce, rieši aj svoju finančnú situáciu. Ak chce požiadať o dávku v nezamestnanosti, jeho základná otázka znie: V akej výške túto dávku dostanem? Sociálna poisťovňa pripravila informatívnu kalkulačku, z ktorej sa záujemca dozvie odpoveď na pár klikov.

Všeobecný vymeriavací základ Sociálna poisťovňa využíva pri výpočte minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie. Jeho hodnota za rok 2023 je 17 160 eur.