Page title

Neplatenie poistného

Ak ste sa rozhodli platiť si dobrovoľné poistenie, mali by ste sa oboznámiť aj so situáciami, kedy vám povinnosť platiť poistenie odpadá.

Kedy nemám povinnosť platiť dobrovoľné poistenie?

Text

Keď čerpáte sociálne dávky materské a nemocenské (najviac 52 týždňov) alebo od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania člena rodiny (najviac 14 dní pri tzv. krátkodobej OČR), alebo  od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania najviac 90 dní pri tzv. dlhodobej OČR).

Musím neplatenie poistného nahlásiť Sociálnej poisťovni?

Text

Nie. Nemáte voči Sociálnej poisťovni žiadnu oznamovaciu povinnosť. Vašou povinnosťou je sledovať, kedy sa dané obdobie neplatenia poistného skončí a opäť riadne začať platiť poistenie.

Čo v prípade rozhodnutia neplatiť viac dobrovoľné poistné?

Text

V takom prípade by ste sa mali z poistenia odhlásiť (ako postupovať pri odhlasovaní nájdete v časti Ukončenie dobrovoľného poistenia. Inak ste povinný platiť poistenie včas a v riadnej výške. Avšak, ak nezaplatíte poistné dva mesiace po sebe do konca tretieho mesiaca, automaticky vám dobrovoľné poistenie zaniká posledným dňom mesiaca, za ktorý ste poistné uhradili.

 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Dobrovoľné poistenie sa nikdy neprerušuje, môže len vzniknúť alebo zaniknúť.

DOBRÁ RADA: Ďalšie informácie pozri v časti: Dobrovoľne poistený