Page title

Prihlásiť sa ako zamestnanec alebo dohodár

Pracujete počas štúdia? Chcete sa dozvedieť, aké povinnosti vám vznikajú voči Sociálnej poisťovni?

Musím sa prihlásiť do Sociálnej poisťovne v prípade, že sa počas štúdia zamestnám na riadny pracovný pomer?

Text

Nie. Nemusíte nič oznamovať – spraví tak za vás váš zamestnávateľ, s ktorým ste podpísali pracovnú zmluvu. Prihlási vás a bude za vás odvádzať všetky odvody na sociálne poistenie počas obdobia vašej zamestnanosti. Tým, že ste sa zamestnali, vám vznikla povinnosť platiť si sociálne poistenie. Nerobíte to však sami a dobrovoľne, ako je to v prípade dobrovoľného poistenia, ale robí tak automaticky váš zamestnávateľ, ktorý odvádza poistné z vašej mzdy.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: V takomto prípade slúži ako vymeriavací základ vaša - mzda, jej výška určí výšku vašich odvodov. Sumu odvodov do Sociálnej poisťovne si môžete skontrolovať na vašej výplatnej páske. Tá musí obsahovať odvedenú výšku poistného pre všetky druhy poistenia, ktoré je za vás zamestnávateľ povinný odviesť.

Aké druhy poistenia mám hradené, keď som zamestnancom?

Text

Ako zamestnanec ste povinne poistený na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie (starobné a invalidné) a poistenie v nezamestnanosti. Zamestnávateľ okrem poistného do uvedených fondov platí aj poistné na úrazové a garančné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity a poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce. Obdobie pracovného pomeru, t. j. obdobie povinného poistenia zamestnanca, sa vám ako študentovi zhodnotí pri uplatňovaní nároku na niektorú z dávok zo Sociálnej poisťovne (napr. materské, nemocenské, ošetrovné a pod.).

Mȏžem si ako študent uplatniť na poistnom nejakú úľavu?

Text

Nie, ak máte riadnu pracovnú zmluvu. Platíte rovnako ako každý iný zamestnanec.

Pracujem na dohodu o brigádnickej práci študentov. Ako je to v tomto prípade?

Text

Rovnako ako zamestnanec, nemáte voči Sociálnej poisťovni prihlasovacie, oznamovacie a odhlasovacie povinnosti. Tieto plní zamestnávateľ, ktorý s vami uzavrel dohodu o brigádnickej práci študentov (platí aj v prípade iných foriem dohody – dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce). Avšak, môžete si uplatniť výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie do výšky 200 eur mesačne. Ako postupovať v takomto prípade, nájdete v časti:  Vybaviť si odvodovú úľavu pri práci na dohodu.