Page title

Správne vyplniť mesačné výkazy poistného

Ako správne vyplniť mesačný výkaz poistného?

Text

V riadnom mesačnom výkaze uveďte všetkých zamestnancov:

  • právny vzťah s právom na pravidelný príjem,
  • dohodári s pravidelným príjmom (vrátane tých, čo si uplatnili odvodovo odpočítateľnú položku)
  • dohodári na výkon sezónnej práce (s právom na pravidelný príjem aj s právom na nepravidelný príjem)

– vrátane tých, ktorí majú prerušené povinné poistenie alebo majú vylúčenú povinnosť platiť poistné (napr. PN, rodičovská dovolenka)

  • Vo výkaze ďalej uveďte vymeriavací základ podľa príjmu.
  • Uveďte údaje o poistnom, ktoré v danom období platí zamestnanec.
  • Uveďte údaje o poistnom, ktoré v danom období platíte vy ako zamestnávateľ.
  • Uveďte počet kalendárnych dní.
  • V prípade prerušenia, alebo vylúčenia platenia poistného počas celého mesiaca uveďte počet kalendárnych dní 0.
  • Všetky údaje skontrolujte a presvedčte sa o ich správnosti.