Page title

Zaslať registračné listy pri nedostupnosti eSlužieb

Ako zašlem registračné listy pri nedostupnosti eSlužieb?

Text

Aj v prípade nedostupnosti eSlužieb, využite elektronické prihlásenie alebo odhlásenie zamestnancov. Môžete použiť:

Do správy napíšte:

  1. či ide o prihlásenie alebo odhlásenie,
  2. rodné číslo zamestnanca,
  3. meno a priezvisko zamestnanca,
  4. typ poistného pomeru,
  5. dátum vzniku poistného pomeru,
  6. identifikačné číslo zamestnávateľa (IČZ).
DOBRÁ RADA:
Obsah

Výhodou mobilnej aplikácie je rýchly spôsob posielania štruktúrovaných dát a ich spojenie s RLFO, kontrola správnosti údajov a možnosť preukázať prihlásenie zamestnanca.

Text

Ak došlo k odstúpeniu od pracovnej zmluvy od počiatku, ale zamestnanca ste už do Sociálnej poisťovne prihlásili, predložte Registračný list FO – zrušenie prihlásenia.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Obsah

Údaje zaslané pri predbežnom prihlásení/odhlásení zamestnancov treba vždy najneskôr do troch dní potvrdiť Sociálnej poisťovni zaslaním riadne vyplneného Registračného listu FO prostredníctvom eSlužieb.