Page title

Zoznam dlžníkov

Text

Sociálna poisťovňa zverejnila 15. apríla 2024 nový zoznam dlžníkov. Sociálna poisťovňa v tomto zozname zverejňuje:

  • fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 8. apríla 2024 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do 11. apríla 2024 . V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby s dlhom od 5,00 € a viac.
  • zamestnávateľov, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v termíne do 11. apríla 2024 , ako aj obdobie, za ktoré táto povinnosť nebola splnená (vykazovacia povinnosť podľa § 231 ods. 1 písm. f) zákona o sociálnom poistení).
  • zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si nesplnili zákonnú povinnosť oznámiť výšku príjmov a výdavkov v termíne do 11. apríla 2024 , ako aj skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO (oznamovacia povinnosť podľa § 228 ods. 1 písm. a) a b) zákona o sociálnom poistení).

Počet záznamov v databáze: 142282

Oproti zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili. Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach,

  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 11. apríla 2024 ,
  • ktoré svoju vykazovaciu alebo oznamovaciu povinnosť splnili v termíne do 11. apríla 2024.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do 18. apríla 2024 , sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do 15. apríla 2024 , ktorý zverejníme v 17. týždni roku 2024.

Dlžníci, ktorí svoju oznamovaciu alebo vykazovaciu povinnosť splnia do 18. apríla 2024 sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov, ktorý zverejníme v 17týždni roku 2024.

Zoznam neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále. Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, v ktorom bola pohľadávka uspokojená, dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom zanikla pohľadávka alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Zamestnávateľ je v zmysle § 231 ods. 1 písm. r) zákona o sociálnom poistení povinný oznámiť zamestnancovi písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), že bol z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa § 231 ods. 1 písm. f), t. j. predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zverejnený v tomto zozname, a to do 14 dní od zverejnenia.

Sociálna poisťovňa zoznam dlžníkov aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem.

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (16. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 142282
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno IČO Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma Chýbajúce podklady za obdobie
Stanček Michal 44187254 Kostolná 586/1, Zemianska Olča 1 904,26 €

-

Stanček Michal 34679081 Lipová 1040/28, Viničné 32,86 €

-

Stanček Miroslav 46715291 Izabely Textorisovej 4401/11, Martin 408,56 €

-

Stanček Norbert 33639191 Potravinárska 1607/12, Nitra 287,42 €

-

Stanček Rastislav 51813408 Diviaky nad Nitricou 174, Diviaky nad Nitricou 285,88 €

-

Stančeková Jana 47787091 Hrnčiarska 2/D, Pezinok 6,00 €

-

Stančeková Zuzana 40478301 Obchodná 41, Bratislava 216,13 €

-

Štanceľ Juraj 51267608 Dobšinského 1637/37, Martin 849,11 €

-

Štancel Ľudovít 52166295 Jilemnického 3997/25, Martin 1 852,71 €

-

Štanceľ Michal 43964893 Tehelná 1148, Turčianske Teplice 216,13 €

-

Štancel Miroslav 46778250 Červenej armády 1730/26, Turany 216,13 €

-

Štancel Tomáš 50403460 Martin 0, Martin 13 151,58 €

-

Stanchuk Yurii 54010195 Zarichna 2, Khodoriv,Ľvovská oblasť 678,72 €

-

Stančiak Ladislav 34783270 Horská 1933/36, Skalica 1 852,67 €

-

Stančiak Milan 34782842 Strážnická 1683/11, Skalica 2 751,44 €

-

Stančík Branislav 32137508 Cyprichova 2475/8, Bratislava-Rača 1 085,37 €

-

Stančík Dávid 50730029 Gemerská 1776/6, Žilina 762,49 €

-

Stančík Filip 54774918 743, Raková 617,57 €

-

Stančík Igor 37099388 Novomeského 513/4, Nitra 2 588,00 €

-

Stančík Juraj 53750713 Sídlisko 130/3, Tvrdošín 569,68 €

-

Stančík Ľubomír 40676561 Strážska cesta 9893/18, Zvolen 247,01 €

-

Stančík Ľubomír 45422435 Berlínska 2464/17, Košice-Sídlisko Ťahanovce 367,54 €

-

Stančík Ľuboš 44412274 Blagoevova 2677/20, Bratislava-Petržalka 4 214,40 €

-

Stančík Marian TUHAR 89, TUHAR 365,20 €

-

Stančík Michal 50638599 Rúbanisko II 420/23, Lučenec 225,98 €

-

Stančík Pavol 53221893 Jirásková 165/2, Stará Turá 1 852,71 €

-

Stančík Peter 37732102 574, Vavrečka 216,13 €

-

Stančík Rastislav 51073447 Školské Námestie 398/5, Rohožník 700,35 €

-

Stančík Štefan 10956417 Na kopci 1321/23, Žilina 90,94 €

-

Stančík Tomáš 50205218 Školská 1573/33, Hriňová 200,72 €

-

Stancl Boris Bárdošova 19, Bratislava - Nové Mesto 106,55 €

-

Stanco Daniel tr. Osvobodzení 1721/9, Karviná 238,75 €

-

Stanco Dominik 53215061 Zvolenská 1778/14, Žilina 1 890,65 €

-

Stanco Juraj 53552547 428, Stráňavy 632,98 €

-

Stančo Marián 33017034 Staničná 36/35, Ľubochňa 274,74 €

-

Stanco Milan 52780481 Trnavská 1357/14, Žilina 1 072,61 €

-

Stanco Tomáš 51332078 U Kordišov 471, Zákopčie 8 720,73 €

-

Stančok Peter 48231061 Česká 407/20, Rimavská Sobota 216,13 €

-

Stančulović Predrag 54643562 Ćirila i Metodija 29, Kruševac 216,43 €

-

Stancz Dávid 53859791 Bitúnková 4773/11, Nové Zámky 216,13 €

-

Stanczelová Simona E. B. Lukáča 410/8, Martin 124,80 €

-

Stanczová Monika 52675327 Dostojevského 2812/9, Nové Zámky 216,13 €

-

Štanda Daniel 53459270 Viestova 6784/28, Banská Bystrica 216,13 €

-

Stanek Adrián 47658479 M. R. Štefánika 520, Šaštín-Stráže 2 797,34 €

-

Stanek Dominik 37173847 Šaštín, Zápotočná 1034, Šaštín-Stráže 1 320,99 €

-

Staněk Dominik 52393640 Popradská 2946/3, Žilina 411,71 €

-

Staněk Marek 54511305 Národná 1128/148, Modra 198,11 €

-

Stanek Martin 41294688 Agátová 300/4, Piešťany 216,13 €

-

Staněk Peter 47080779 Národná 1128/148, Modra 1 582,15 €

-

Stanek Richard Jiskrova 612, Bratislava 87,00 €

-