Page title

Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2024, ktorá vstupuje do vzorca na výpočet dôchodku, bude 17,7688 eur

Sociálna poisťovňa stanovila aktuálnu dôchodkovú hodnotu (ADH) platnú od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 na 17,7688 eur. ADH je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. 

Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije ADH platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na výplatu dôchodkovej dávky vznikne v roku 2024, použije sa dôchodková hodnota 17,7688 eur.

Od 1. januára 2023 sa ADH každoročne upravuje o 95 % nárastu priemernej mzdy za 3. štvrťrok daného roku voči 3. štvrťroku predchádzajúceho roku.

Prehľad súčasných i historických aktuálnych dôchodkových hodnôt ako aj vzorce ich výpočtu nájdete na webe Sociálnej poisťovne tu: Aktuálna dôchodková hodnota.