Page title

Pobočka Sociálnej poisťovne v Banskej Bystrici pozýva zamestnávateľov na seminár 13. 12. 2022

Sociálna poisťovňa, pobočka Banská Bystrica, vás pozýva na bezplatný odborný seminár pre zamestnávateľov na témy Odvodová odpočítateľná položka (OOP) s účinnosťou od 1.1.2023 a Evidenčný list dôchodkového poistenia – najčastejšie chyby.

 

Termín:
13. decembra 2022 (utorok)
 so začiatkom o 9.00 hod.
Predpokladané ukončenie seminára: 11.00 hod.
Prezentácia účastníkov od 8.30 hod.

Miesto:
Sociálna poisťovňa, pobočka Banská Bystrica
Kapitulská 27, 974 26 Banská Bystrica
Zasadacia miestnosť

Program:

  • Odvodová odpočítateľná položka (OOP) – povinnosti zamestnanca, zamestnávateľa, Sociálnej poisťovne
  • Chyby v ELDP
  • Diskusia

Lektori:

Zamestnanci Sociálnej poisťovne, pobočka Banská Bystrica

Tešíme sa na stretnutie!