Page title

Výška všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2023 je 17 160 eur

Všeobecný vymeriavací základ Sociálna poisťovňa využíva pri výpočte minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie. Jeho hodnota za rok 2023 je 17 160 eur.

Všeobecný vymeriavací základ sa použije pri výpočte výšky poistného zamestnancov, zamestnávateľov, povinne poistených SZČO a dobrovoľne poistených osôb pre rok 2025. Stanovený všeobecný vymeriavací základ Sociálna poisťovňa využije aj pri výpočte dôchodkových a ďalších dávok – nemocenských, úrazových, garančných a dávok v nezamestnanosti. Prostredníctvom všeobecného vymeriavacieho základu sa určí aj vymeriavací základ poistencov štátu.

Všeobecný vymeriavací základ za rok 2023 bol určený ako súčin hodnoty priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2023 a čísla 12, čiže 1 430 x 12 = 17 160.

Viac informácií nájdete tu: Tabuľka všeobecného vymeriavacieho základu