Page title

Právne služby

Text

V zmysle úlohy vyplývajúcej z uznesenia vlády Slovenskej republiky zo 17. apríla 2019 č. 181 Sociálna poisťovňa si plní oznamovacie povinnosti a dodržiava pravidlá, ktorými sa upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov. Na tomto mieste nájdete všetky informácie, ktoré sa v zmysle pravidiel zverejňujú.