Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 23. januára 2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 16. januára 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  19. januára 2023.

Počet záznamov v databáze: 109864

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 19. januára 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  26. januára 2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  23. januára 2023, ktorý zverejníme v 5. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (4. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 9400
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
B - ESPRIT, s.r.o. Daxnerova 9, Žilina 4 812,33 €
B - GIDRO Stav s.r.o. Hlavná 62, Štúrovo 2 709,00 €
B - M, s.r.o. Gagarinova 8, Senec 1 230,76 €
B & B Holding, s.r.o. J.Jesenského 2316/A, Topoľčany 7 303,31 €
B & B INTERNATIONAL TRADING s.r.o. 1104, Vydrany 11,20 €
B & B PLUS, s.r.o. Sv. Juraja č. 9, Dunajská Streda 4 115,42 €
B & B Speditions und Transport k. s. Podjavorinskej 2001/2, Topoľčany 3 637,02 €
B & B, spol. s r.o. Korňa 889, Korňa 3 636,71 €
B & M s.r.o. Šustekova 51, Bratislava-Petržalka 667,55 €
B & S, spol. s r.o. Karpatské námestie 10A, Bratislava-Rača 602,99 €
B & T Marcelová s.r.o. Ul. pohraničná 894/13, Komárno 808,72 €
B Accounting, s. r. o. Bieloruská 14, Bratislava - Podunajské Biskupice 147,32 €
B Camp, s. r. o. Somolického 26, Bratislava 1 231,33 €
B I O - L. s.r.o. 29. augusta 7, Banská Bystrica 1 173,73 €
B Limited s.r.o. Nováčany 927, Nováčany 493,65 €
B stav 8 s.r.o. Hlavná 1654/17, Štúrovo 11 677,32 €
B W, A.S. RAKOVO, PRIBOVCE 7,56 €
B-AGRO s.r.o. Štefániková 811, Púchov 359,97 €
B-BANDI STAV s.r.o. Nemocničná 750/14, Veľký Krtíš 111,68 €
b-better Baiservice GmbH Richard-Strauss-Strasse 10/Top 1/10, Wien 657,90 €
B-ecomont s. r. o. Hlavná 622, Horné Saliby 1 451,54 €
B-FELL RELAX s. r. o. Ovsištské nám. 2/A, Bratislava-Petržalka 3 370,04 €
B-GaChov s.r.o. ČSA 1155, Bošany 189,59 €
B-Gastro, s.r.o. Mierová 122, Bratislava 932,43 €
B-HAIR STUDIO s.r.o. Trnavská cesta 1037/10, Leopoldov 1 117,31 €
B-Komplex s. r. o. Rastislavova 104, Košice- mestská časť Juh 4 787,07 €
B-LINE STAV s.r.o. Petöfiho 20, Prešov 591,22 €
B-MAX Šebest, s.r.o. Bernolákova 1395/17, Ľubica 2 385,58 €
B-N Stav s.r.o. 318, Veľká Paka 1 131,74 €
B-O-F s.r.o. Zavarská 9100/11D, Trnava 1 196,68 €
b-side s.r.o. 22, Veľké Orvište 53,84 €
B-soft Elektro s.r.o. Gen. Štefánika 1052/21, Kežmarok 53,90 €
B-Solutions s.r.o. Mäsiarska 8, Košice 48,96 €
B-T-P company s.r.o. Čapajevova 73, Prešov 114,00 €
B-Track, s.r.o. Ružová 178/4, Veľký Meder 6 691,61 €
B. H. PUBLIC RELATIONS & PROMOTION s. r. o. Zochova 16/VIII, Bratislava 121,71 €
B.A. - Cleaning Services s.r.o. Račianska 88B, Bratislava-Nové Mesto 55,93 €
B.A.B.- ELEKTRO, s.r.o. POV.PODHRADIE 125, POVAZSKA BYSTRICA 10,42 €
B.A.D. Company, s.r.o. 285, Nová Lesná 1 553,76 €
B.A.P. Group s.r.o. M. R. Štefánika 51, Nové Zámky 310,93 €
B.A.S. AGENCY, s.r.o. Pod Furčou 677/7, Košice 672,43 €
B.A.S.K. Logistics, s.r.o. Palackého 27, Košice 10 586,34 €
B.B. METAL s.r.o. A.Hronca 9, Rožňava 7 079,13 €
B.B.F. group, s.r.o. Rakovice 125, Rakovice 2 742,80 €
B.B.Metals Trade s.r.o. Krtíšska cesta 670, Želovce 1 973,89 €
B.C.A.M. s.r.o. Jazerná 585/3, Šaľa 122,26 €
B.C.S. - SK s.r.o. Rakáresnká 46, Malacky 408,28 €
B.D.R.M., s. r. o. Zadunajská 27, Bratislava 4 379,64 €
B.E. s. r. o. Kammerhofská 181/6, Banská Štiavnica 45,35 €
B.E.L. CORPORATION s. r. o. Tallerova 4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 54,48 €