Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 5. júna  2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 29. mája 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  1. júna 2023.

Tento zoznam neslúži na účely preverovania splnenia podmienok Generálneho pardonu 2023 (§ 293fz  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 352/2022 Z. z.).

Počet záznamov v databáze: 104748

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 1. júna 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  8. júna  2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  31. mája 2023, ktorý zverejníme v 24. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (23. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 9011
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
B - GIDRO Stav s.r.o. Hlavná 62, Štúrovo 2 709,00 €
B - M, s.r.o. Gagarinova 8, Senec 1 230,76 €
B & B Holding, s.r.o. J.Jesenského 2316/A, Topoľčany 7 303,31 €
B & B INTERNATIONAL TRADING s.r.o. 1104, Vydrany 11,20 €
B & B PLUS, s.r.o. Sv. Juraja č. 9, Dunajská Streda 8 196,63 €
B & B Speditions und Transport k. s. Podjavorinskej 2001/2, Topoľčany 3 637,02 €
B & B, spol. s r.o. Korňa 889, Korňa 9 370,37 €
B & S, spol. s r.o. Karpatské námestie 10A, Bratislava-Rača 602,99 €
B & T Marcelová s.r.o. Ul. pohraničná 894/13, Komárno 808,72 €
B Camp, s. r. o. Somolického 26, Bratislava 2 117,17 €
B Limited s.r.o. Nováčany 927, Nováčany 493,65 €
B stav 8 s.r.o. Hlavná 1654/17, Štúrovo 12 402,48 €
B-AGRO s.r.o. Štefániková 811, Púchov 359,97 €
B-ecomont s. r. o. Hlavná 622, Horné Saliby 1 451,54 €
B-FELL RELAX s. r. o. Ovsištské nám. 2/A, Bratislava-Petržalka 3 370,04 €
B-GaP, s.r.o. Dr. Št. Osuského 521/4, Brezová pod Bradlom 36,31 €
B-Gastro, s.r.o. Mierová 122, Bratislava 463,96 €
B-HAIR STUDIO s.r.o. Trnavská cesta 1037/10, Leopoldov 1 592,31 €
B-Komplex s. r. o. Rastislavova 104, Košice- mestská časť Juh 2 981,84 €
B-mont SK, s.r.o. 128, Ducové 935,07 €
B-N Stav s.r.o. 318, Veľká Paka 3 989,60 €
B-Natural s.r.o. Jesenského 103/79, Štúrovo 1 965,05 €
B-park s.r.o Tajovského 3780/37, Žilina 18,90 €
b-side s.r.o. 22, Veľké Orvište 53,84 €
B-soft Elektro s. r. o. Gen. Štefánika 1052/21, Kežmarok 36,82 €
B-Solutions s.r.o. Mäsiarska 8, Košice 48,96 €
B-T-P company s.r.o. Čapajevova 73, Prešov 85,50 €
B-Track, s.r.o. Ružová 178/4, Veľký Meder 6 691,61 €
B. H. PUBLIC RELATIONS & PROMOTION s. r. o. Zochova 16/VIII, Bratislava 177,87 €
B.A. - Cleaning Services s.r.o. Račianska 88B, Bratislava-Nové Mesto 55,93 €
B.A.B.- ELEKTRO, s.r.o. POV.PODHRADIE 125, POVAZSKA BYSTRICA 10,42 €
B.A.D. Company, s.r.o. 285, Nová Lesná 580,81 €
B.A.P. Group s.r.o. M. R. Štefánika 51, Nové Zámky 1 411,77 €
B.A.S.K. Logistics, s.r.o. Palackého 27, Košice 10 586,34 €
B.A.Z.A.R. EU s. r. o. Závod 700, Závod 256,79 €
B.B. METAL s.r.o. A.Hronca 9, Rožňava 7 079,13 €
B.B. Services s.r.o. Bodrocká 25, Bratislava - Podunajské Biskupice 121,09 €
B.B.F. group, s.r.o. Rakovice 125, Rakovice 2 742,80 €
B.B.Metals Trade s.r.o. Krtíšska cesta 670, Želovce 3 135,89 €
B.C.A.M. s.r.o. Jazerná 585/3, Šaľa 296,96 €
B.D.R.M., s. r. o. Zadunajská 27, Bratislava 4 379,64 €
B.E. s. r. o. Kammerhofská 181/6, Banská Štiavnica 45,35 €
B.E.T. Slovakia s.r.o. Zavarská 8023/10H, Trnava 1 863,20 €
B.G. Interier, s.r.o. Horný rad 554/21, Brezová pod Bradlom 233,90 €
B.G. Office, s. r. o. Karpatské námestie 10A, Bratislava III 497,10 €
B.J. Catering s.r.o. Nobelova 5, Bratislava III 1 417,20 €
B.J. prepravné služby, s.r.o. 1090, Neded 8 739,79 €
B.K. Finance s.r.o. Ul. svornosti 50, Bratislava - Podunajské Biskupice 940,96 €
B.L.M Domino Trans s.r.o. S. Chalúpku č. 4, Michalovce 8 893,45 €
B.M.P. ECO s. r. o. Karpatské námestie 10A, Bratislava 1 564,12 €