Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 23. januára 2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 16. januára 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  19. januára 2023.

Počet záznamov v databáze: 109864

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 19. januára 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  26. januára 2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  23. januára 2023, ktorý zverejníme v 5. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (4. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 11334
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
K - 2 Bau GmbH, s.r.o. Braneckého 3162/14, Trenčín 864,55 €
K - M - K, s.r.o. Cukrovarská 3042/2, Trebišov 752,58 €
K - M Finance, s. r. o. Palackého 85/5, Trenčín 177,77 €
K - MECH s.r.o. Komárňanská 204/102, Veľký Meder 821,41 €
K - WAPE s. r. o. Lermontovova 911/3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 1 034,92 €
K & B, s. r. o. Gorazdova 1314/10, Bánovce nad Bebravou 69,20 €
K & D Trade s.r.o. Júliusa Lőrincza 2137/16, Dunajská Streda 1 951,37 €
K & H Slovakia, s.r.o. Slnečná 558/65, Galanta 1 946,22 €
K & J STAV s.r.o. Sv. Štefana 206/2, Mokrance 3 411,08 €
K & K servis Skalica, s. r. o. Pri potoku 362/8, Skalica 15,00 €
K & K spol. s r.o., Stavebno-obchodná činnosť Veľký Lipník 24, Veľký Lipník 9 383,32 €
K & K unicompany, s.r.o. Skuteckého 30, Banská Bystrica 3 334,11 €
K & M Trade s.r.o. Nová 311, Nová Dubnica 425,48 €
K & S STAV Partners s. r. o. Severná 22, Moldava nad Bodvou 404,12 €
K 13, s. r. o. Perličková 13, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 4 290,02 €
K Gardens s.r.o. Jánošíkova 20, Senec 8,38 €
K K FINE FOODS PLC ESTUARY HOUSE 10TH AVENUE ZONE 3, FLINTSHIRE 69,46 €
K KONTO s.r.o. Palatínova 14, Komárno 417,14 €
K M Personal s.r.o. Slavošovce 212, Slavošovce 4 257,80 €
K PLUS SLOVAKIA s.r.o. Trhovisko 1228/10, Dunajská Streda 20,20 €
K R K M, spol. s r.o. Dlhá 245, Bystričany 7 589,51 €
K R O N E R spol. s r.o. Júlova 12, Bratislava 4 170,51 €
K R O N SK, s.r.o. Dolné Suroviny 996/1, Senica 99 998,34 €
K- TRAFFIC s.r.o. Rúbanisko I. 11, Lučenec 539,04 €
k-art, s.r.o. Malohontská 1075/18, Rimavská Sobota 29 333,70 €
k-design, s. r. o. Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré mesto 19 778,05 €
K-Fabric s. r. o. Komenského 263/22, Komárno 5 357,30 €
K-FAKTOR s.r.o. Kopčianska 10, Bratislava - Petržalka 2 649,13 €
K-GLOBAL, spol. s r.o. Pražské nám. 34, Kolárovo 10 091,96 €
K-graphic, s. r. o. Nábrežná 4, Prievidza 2 853,70 €
K-Idea spol. s r.o. Školská 540/34, Veľká Lomnica 25,63 €
K-INEX, s. r. o. Klincová 37, Bratislava 671,64 €
K-IWY s.r.o. Belinského 1050/16, Bratislava-mestská časť Petržalka 2 911,44 €
K-K present s.r.o. Brodno 74, Žilina 459,83 €
K-M-CH Stav s.r.o. J. Kráľa 212/14, Nenince 713,61 €
K-M-V údeniny, s.r.o. Seredská 247/4012, Trnava 15 442,21 €
K-MART s.r.o. Paulínyho 8, Bratislava 182,52 €
K-nábytok s.r.o. Kutina 17/1, Hruštín 258,40 €
K-PAY a.s. Tomášiková 64, Bratislava - mestská časť Ružinov 6 093,06 €
K-POWER s.r.o. Hraničná 798/6, Košice 3 774,47 €
K-R-VIKK, s.r.o. Múzejná ul. 2, Dunajská Streda 15,00 €
K-service s.r.o. Duklianska 36, Spišská Nová Ves 82,62 €
K-V-K s.r.o. 1462, Tešedíkovo 241,46 €
K-ZVAR, s.r.o. Raková 1348, Raková 2 457,16 €
K. E. FRUIT s.r.o. Továrenská 49, Zlaté Moravce 16 783,82 €
K. elizabeta transport J. s.r.o. Lehota 707, Lehota 465,31 €
K. M. INVEST s.r.o. Kaluža 225, Kaluža 1 058,93 €
K. T izol spol. s r.o. Družstevná 503/10, Strážske 374,33 €
K.A.N., s.r.o. Hlboká 1697/22, Žilina 2 446,38 €
K.B.A. s.r.o. SNP 18, Veľký Krtíš 1 067,68 €