Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 23. januára 2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 16. januára 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  19. januára 2023.

Počet záznamov v databáze: 109864

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 19. januára 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  26. januára 2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  23. januára 2023, ktorý zverejníme v 5. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (4. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 4057
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
L - PEGAS s.r.o. Trenčianska cesta 1512/67, Bánovce nad Bebravou 3 250,37 €
L - TEX com s.r.o. M. Rázusa 1452/3, Trenčín 677,62 €
L - TRANS Logistics s.r.o. Staničná 12, Zohor 127 571,72 €
L & B - SK, s. r. o. Dunajská 349/10, Malinovo 526,72 €
L & L stav, s.r.o. Sládkovičova 1428, Čadca 1 099,18 €
L & L Trans s.r.o. Račianska 88/B, Bratislava III 110,88 €
L & Z, spol. s r.o. Športová 40, Handlová 3 924,32 €
L + E s.r.o. 297, Hradište pod Vrátnom 223,49 €
L B Group spol. s r.o. Ružinovská 42, Bratislava 1 724,04 €
L E H O R, spol. s r.o. Javorinka 147, Galanta 83 177,46 €
L Q s.r.o. Milošová 2989, Čadca 1 366,37 €
L REAL, s.r.o. Novonosická 1861/144, Púchov-Horné Kočkovce 1 038,68 €
L sport s.r.o. Osloboditeľov 569, Krásnohorské Podhradie 8 230,96 €
L U S H spol. s r.o. Kuzmányho nábrežie 851/14, Zvolen 1 593,30 €
L- fashion s.r.o. 338, Nová Ves nad Žitavou 5 805,85 €
L-beauty s. r. o. Rastislavova 1298/4, Bánovce nad Bebravou 33,55 €
L-corporation s.r.o. Krosnianska 29, Košice 131,46 €
L-Glamour s.r.o. Športová 40, Handlová 858,51 €
L-M s.r.o. M. Gorkého 226/38A, Prievidza 30,76 €
L-mark Elektroinstall s.r.o. Vodárenská 126, Jaklovce 40,01 €
L-stavba, s.r.o. Nám. sv. Michala 28, Hlohovec 1 276,32 €
L-Trading s.r.o. Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača 2 635,13 €
L-Trans Slovakia s.r.o. 1030, Veľká Mača 1 209,60 €
L. Craft, s. r. o. Sama Chalupku 287/2, Banská Štiavnica 322,24 €
L. I. D. s.r.o. Dolná Seč 108, Dolná Seč 89,53 €
L. M. Agency, s.r.o. Palárikova 1147/19, Dubnica nad Váhom 100,00 €
L.&Kstav s.r.o. Bernoláková 14/B, Banská Bystrica 4 634,63 €
L.&W. Industrial s.r.o. Eötvösa 43/13, Komárno 267,96 €
L.0.3 investment s.r.o. Rázusova 43, Košice 1 006,87 €
L.A.S. House, s.r.o. Mánesovo nám. 1233/8, Bratislava-Petržalka 138,33 €
L.B. TRANS INTERNATIONAL s.r.o. Trávna 4947/6, Nové Zámky 10 048,52 €
L.B.K.Consulting, spol. s r.o. Coburgova 84, Trnava 20 058,42 €
L.D. Solution, spol. s r.o. Sečovská 178/8, Bratislava II 500,00 €
L.G.RAJ, s.r.o. Horné Otrokovce 246, Horné Otrokovce 13 496,35 €
L.K. Freight s.r.o. Madáchova 2516/18, Nána 2 228,68 €
L.M.E. EXPRES s.r.o. Orechová 2642/17, Galanta 2 920,50 €
L.M.I. Gastro spol. s r.o. Ludvíka Svobodu 4742/1A, Poprad 2 600,95 €
L.M.L.9, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 204/4, Námestovo 368,63 €
L.M.LIMOUSINE s. r. o. Jamnického 10, Bratislava 8 152,46 €
L.P.K. SK, s.r.o. SENECKA 2, BRATISLAVA 9 986,92 €
L.S. com, s.r.o. Hviezdoslavova 49, Námestovo 241,06 €
L.T.M. EURO INVEST, s.r.o. Kapitulská 12, Banská Bystrica 493,91 €
L.T.T. FORTRESS s.r.o. Moča 1/472, Moča 4 595,39 €
L.TA Prešov s.r.o. Kendice 397/397, Kendice 83,94 €
L.U.C.I. s. r. o. Malonecpalská 230/26, Prievidza 70,54 €
L.W.S., s.r.o. Drieňová 3, Bratislava 10 955,19 €
L.Y., s.r.o. Levočská 7, Prešov 439,79 €
L.Z.Transport, s. r. o. Kopec 35, Košecké Podhradie 3 211,33 €
L'FABRICA, s.r.o. Bratislavská 31, Žilina 14,98 €
L&D s.r.o. M. Bazovského 4813/13, Banka 212,87 €