Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 30. januára 2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 23. januára 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  26. januára 2023.

Počet záznamov v databáze: 104199

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 26. januára 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  2. februára 2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  31. januára 2023, ktorý zverejníme v 6. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (5. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 9343
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
M - GASTRO s. r. o. Junácka 4, Bratislava 871,60 €
M - Group Consulting s.r.o. Karpatské námestie 10A, Bratislava 2 670,09 €
M - LACHOT, s.r.o. Roľnícka 123, Bratislava - Vajnory 8,03 €
M - NOVOMAX - D s.r.o. Lučenecká 96, Bušince 5 432,58 €
M - SECURITY spol. s r. o. Lomonosovova 2796/5, Trnava 5 103,63 €
M - STAV s. r. o. Raková 1790, Raková 181,77 €
M - stol, spol. s r. o. Tallerova 2, Bratislava 2 874,84 €
M - SZ Invest, s.r.o. Pribinova 38, Zvolen 420,93 €
M - Wood, s. r. o. M. Kukučína 306/18, Dolné Kočkovce 821,51 €
M & IM, S.R.O BRNIANSKA 10, TRENCIN 72,79 €
M & K DUNA-OFFSET, s.r.o. Kukučínova 629/39, Dunajská Streda 3 687,15 €
M & L Cars spol. s r.o. Kyjevská 3879/4, Michalovce 1 777,88 €
M & L Personal GmbH Wölzing-Fischering 9, St. Andrä 1 170,56 €
M & M autodoprava s.r.o. Hydinárska 11, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 167,75 €
M & M Catering & Eventmanagement k.s. Okružná 3239, Modra 48,30 €
M & M Corporation s.r.o. Nám. Kossutha 3087, Komárno 2 040,06 €
M & M Holding, s.r.o. Školská 36, Nová Baňa 7 177,65 €
M & M, s.r.o. Č S A 51, Brezno 394,22 €
M & P - Stav, s. r. o. Na Záchrastí 383/16, Žilina 463,69 €
M & S, s.r.o. Hore bránou 140/24, Liptovská Štiavnica 2 342,92 €
M & T DREVO s.r.o. 195, Cejkov 7 943,14 €
M & V Coffee s. r. o. Námestie Sv. Egídia 35/15, Poprad 69,20 €
M & W, s.r.o. Jána Švermu 9, Bardejov 2 486,33 €
M + A, s.r.o. Kolačkov 116, Nová Ľubovňa 23,71 €
M + M Market Centrum, s.r.o. Štúrova 1419/41, Nitra 3 319,84 €
M + M MARKET SK, s.r.o. Zákysučie 1491, Krásno nad Kysucou 758,14 €
M 4 S, s.r.o. Sedmokrásková 6, Bratislava - mestská časť Ružinov 4 877,30 €
M a B Štúrovo spol. s r.o. Kossúthova 738/26, Štúrovo 1 581,21 €
M a M & co s.r.o. V.V.Majakovského 1419/48, Lučenec 78,37 €
M a R dok, spol. s r.o. Duklianská 19, Bardejov 247 612,45 €
M a S group s.r.o. Prievozská 2, Bratislava 1 502,12 €
M Bar, s.r.o. Komenského 8, Košice 875,28 €
m cars Slovakia, s.r.o. Nad plážou 16, Banská Bystrica 1 678,75 €
M COLOR, s. r. o. Jánošíkovo nábrežie 5, Liptovský Mikuláš 4 778,91 €
M construction, s.r.o. Súdenica 107/3, Hrochoť 221,94 €
M for M s.r.o. Rumanová 13, Prešov 20,00 €
M GREY, s.r.o. Plynárenská 17560/3A, Bratislava - mestská časť Ružinov 33,54 €
M I C E L A s.r.o. Rovinka 51, Rovinka 39 817,26 €
M IMAGE, s.r.o. Školská 298, Rovinka 64,85 €
M L R, s . r. o. Mierová 54, Tomášov 131,46 €
M Pharm Company, s.r.o. Palárikova 2845/26a, Čadca 2 564,62 €
M Plus SK s. r. o. 165, Plášťovce 112,43 €
M Projekt s.r.o. Miletičova 1, Bratislava 3 364,53 €
M Sastre Plus s.r.o. 1. mája 6, Nána 2 373,26 €
M Style s.r.o. Osuského 18, Bratislava-Petržalka 1 814,31 €
M- Tec group s.r.o. Trenčianska 36, Bratislava II 2 299,68 €
M-economy, s. r. o. Furdeka 4999/24, Martin 1 212,63 €
M-fitness, s.r.o. Nemocničná 1954/2, Dolný Kubín 645,40 €
M-Gold s.r.o. Záhradnícka 41, Bratislava II 12 024,26 €
M-Insurance, s. r. o. Pri Šajbách 16, Bratislava 70,22 €