Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 30. januára 2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 23. januára 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  26. januára 2023.

Počet záznamov v databáze: 104199

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 26. januára 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  2. februára 2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  31. januára 2023, ktorý zverejníme v 6. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (5. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 4126
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
T - BAUTEC s.r.o. Veličná 366, Veličná 120,89 €
t - mech automotive Slovakia, s. r. o. Brnianska 1, Trenčín 159 036,28 €
t - mech engineering Slovakia, s.r.o.v konkurze Brnianska 1, Trenčín 214 090,69 €
T - mercato & agri, s.r.o. 122, Čiližská Radvaň 472,85 €
T & H, s.r.o. Čordákova 1220/46, Košice Sídlisko KVP 527,29 €
T & J Tenis club s. r. o. Nábrežná 4420/5, Prešov 4 465,29 €
T & L car spol. s r.o. Hviezdna 2/4, Komárno 53,76 €
T & T business, s.r.o. 17. novembra 1852/55, Trebišov 35,00 €
T 3 spol. s r.o. Priekopy 71, Bratislava 1 568,43 €
T G D, s. r. o. SNP 1/1, Nová Dubnica 2 496,94 €
T I L E SK s.r.o. Vinohradnícka 1, Prievidza 8 321,89 €
T I N A Vybuchanec s.r.o. Vybuchanec 1045, Nacina Ves 446,09 €
T Servis SVK, s.r.o. SNP 3/18, Stará Turá 2 280,53 €
T STAVBY s.r.o. Vojenská 852/127, Levice 2 282,87 €
T Y T , s.r.o. Mostová 27, Ružomberok 278,58 €
T-Aviation, s.r.o. M.R.Štefánika 2, Trenčianske Teplice 1 970,37 €
T-bone, s.r.o. Halenárska 13, Trnava 10 117,49 €
T-CLAN s. r. o. Grősslingova 4, Bratislava 9 936,18 €
T-CUBE, s.r.o. Humenský Rokytov 227, Rokytov pri Humennom 966,09 €
T-fashionline s. r. o. Selčianska cesta 61, Selce 1 658,34 €
T-GIO, s. r. o. Einsteinova 24, Bratislava 1 699,80 €
T-ROMAN, s.r.o. Jána Švermu 2624/8, Bardejov 816,79 €
T-shirts company, s.r.o. Javorová 2013/1, Spišská Nová Ves 503,04 €
T-stav Košice s.r.o. Bukovecká 2, Košice Nad jazerom 2 321,29 €
T-Tatra s. r. o. Kúpeľná 35, Spišské Podhradie 713,36 €
T-Universe s.r.o. Mostná 60, Nitra 1 003,04 €
T-WOOD s.r.o. Školská 451/11, Dobrá Niva 970,15 €
T. A.V.B., s.r.o. Hlavná 326, Dunajská Streda 2 677,02 €
T.A.P. Top Automotive Parts s.r.o. Velké Stankovce 748, Trenčianske Stankovce 13 233,12 €
T.A.X.E.S., s.r.o. Poľana 776/19, Humenné 266,04 €
T.Argentit s.r.o. organizačná zložka Boženy Němcovej 8, Bratislava 27,30 €
T.B.I. s. r. o. Dlhá 923/88B, Žilina 772,36 €
T.H. Group, s.r.o. Starozagorská 9, Košice - mestská časť Sídlisko KVP 266,13 €
T.H.T. s. r. o. Nerudová 3929/28, Bratislava 169,33 €
T.I.K.O. SYSTÉMY, s.r.o. U Buty 1856, Čadca 5 145,48 €
T.K.multiservis s.r.o. Astrová 4, Bratislava 243,54 €
T.M. autoservis, s. r. o. Ľubovnianska 3195/4, Bratislava - mestská časť Petržalka 105,51 €
T.M.A. Trade s.r.o. Cesta pod lesom 797/1, Marcelová 1 389,45 €
T.N.X., s.r.o. 527, Moravský Svätý Ján 1 635,00 €
T.P.PATRIOT, s.r.o. Nezábudková 5, Bratislava 427,81 €
T.P.T. - Slovakia, s.r.o. Hraničná 12, Poprad 25 268,13 €
T.P.T. Fashion s.r.o. Miškovecká 1023/1, Košice Juh 1 751,11 €
T.R.I.M.S. Security, s.r.o. Hviezdoslavova 9627/19, Zvolen 1 908,73 €
T.Š. s.r.o. Štefanovičová 92, Štefanovičová 1 323,89 €
T.S.A, s.r.o. Lazovná 1487/56, Banská Bystrica 67,42 €
T.T.C.N. spol. s r.o. Gessayova 18/20, Bratislava-Petržalka 1 094,79 €
T.U.R.M.S. XII. s. r. o. Kováčska 51, Košice 3 034,14 €
T.Y.F. s.r.o. Sibírska 55, Bratislava 685,47 €
T@LBOT s.r.o. Južná trieda 4B, Košice 3 084,14 €
T&D PARTNERS s.r.o. Južná trieda 48, Košice 129,78 €