Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 5. júna  2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 29. mája 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  1. júna 2023.

Tento zoznam neslúži na účely preverovania splnenia podmienok Generálneho pardonu 2023 (§ 293fz  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 352/2022 Z. z.).

Počet záznamov v databáze: 104748

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 1. júna 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  8. júna  2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  31. mája 2023, ktorý zverejníme v 24. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (23. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 4151
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
t - mech automotive Slovakia, s. r. o. Brnianska 1, Trenčín 159 036,28 €
t - mech engineering Slovakia, s.r.o.v konkurze Brnianska 1, Trenčín 214 090,69 €
T - mercato & agri, s.r.o. 122, Čiližská Radvaň 748,53 €
T & J economy, s.r.o. Miškovecká 1025/16, Košice - mestská časť Juh 110,27 €
T & J Tenis club s. r. o. Nábrežná 4420/5, Prešov 4 465,29 €
T & M Building Real s.r.o. Werferova 6, Košice mestská časť Juh 41,52 €
T & T Bistro s. r. o. Černockého 8056/4, Bratislava - mestská časť Rača 18,00 €
T & T business, s.r.o. 17. novembra 1852/55, Trebišov 35,00 €
T 3 spol. s r.o. Priekopy 71, Bratislava 1 568,43 €
T G D, s. r. o. SNP 1/1, Nová Dubnica 1 920,02 €
T I L E SK s.r.o. Vinohradnícka 1, Prievidza 8 929,62 €
T Servis SVK, s.r.o. SNP 3/18, Stará Turá 2 280,53 €
T STAVBY s.r.o. Vojenská 852/127, Levice 2 282,87 €
T T Broker, s.r.o. Trnovo 48, Košťany nad Turcom 961,80 €
T Y T , s.r.o. Mostová 27, Ružomberok 65,63 €
T-Aviation, s.r.o. M.R.Štefánika 2, Trenčianske Teplice 1 970,37 €
T-CLAN s. r. o. Grősslingova 4, Bratislava 9 936,18 €
T-CUBE, s.r.o. Humenský Rokytov 227, Rokytov pri Humennom 1 629,88 €
T-fashionline s. r. o. Selčianska cesta 61, Selce 1 658,34 €
T-FLOOR s.r.o. Gôtovany 179, Gôtovany 99,61 €
T-stav Košice s.r.o. Bukovecká 2, Košice Nad jazerom 2 321,29 €
T-Universe s.r.o. Mostná 60, Nitra 1 003,04 €
T-WOOD s.r.o. Školská 451/11, Dobrá Niva 970,15 €
T. A.V.B., s.r.o. Hlavná 326, Dunajská Streda 2 677,02 €
T.A.P. Top Automotive Parts s.r.o. Velké Stankovce 748, Trenčianske Stankovce 13 233,12 €
T.Argentit s.r.o. organizačná zložka Boženy Němcovej 8, Bratislava 27,30 €
T.B.I. s. r. o. Dlhá 923/88B, Žilina 772,36 €
T.C.T., spol. s.r.o. Bystrá 141, Brezno 24,91 €
T.D.I. GROUP spol. s.r.o. Bystrá-Tále 262, Brezno 23,95 €
T.F.Styles s.r.o. Hlinkova 19, Košice 17,17 €
T.H. Group, s.r.o. Starozagorská 9, Košice - mestská časť Sídlisko KVP 725,85 €
T.I.K.O. SYSTÉMY, s.r.o. U Buty 1856, Čadca 5 145,48 €
T.K.multiservis s.r.o. Astrová 4, Bratislava 243,54 €
T.M.A. Trade s.r.o. Cesta pod lesom 797/1, Marcelová 878,88 €
T.N.X., s.r.o. 527, Moravský Svätý Ján 1 635,00 €
T.P.T. - Slovakia, s.r.o. Hraničná 12, Poprad 27 561,50 €
T.P.T. Fashion s.r.o. Miškovecká 1023/1, Košice Juh 1 751,11 €
T.R.I.M.S. Security, s.r.o. Hviezdoslavova 9627/19, Zvolen 4 105,85 €
T.Š. s.r.o. Štefanovičová 92, Štefanovičová 1 323,89 €
T.T. s.r.o. Lachova 21, Bratislava 194,47 €
T.T.C.2 s.r.o. Grösslingova 4, Bratislava - mestská časť Staré mesto 105,83 €
T.U.R.M.S. XII. s. r. o. Kováčska 51, Košice 3 503,12 €
T.Y.F. s.r.o. Sibírska 55, Bratislava 685,47 €
T@LBOT s.r.o. Južná trieda 4B, Košice 2 984,14 €
T&D PARTNERS s.r.o. Južná trieda 48, Košice 129,78 €
T&J agency s. r. o. Škultétyho 1, Bratislava 2 280,91 €
T&L Gebr, s.r.o. Pribilinové námestie 2, Prievidza 8 152,72 €
T&M Transport s. r. o. Holíčska 3167/19, Bratislava - mestská časť Petržalka 291,69 €
T&N Company s. r. o. Budatínska 3075/43, Bratislava - mestská časť Petržalka 100,29 €
T&R Business s.r.o. Kopanice 3570/6, Bratislava 60,00 €