Page title

Aktuality

Vážení klienti, z dôvodu náhleho technického výpadku evidujeme dnes (4. január 2022) zníženú dostupnosť spojenia s Informačno-poradenským centrom Sociálnej poisťovne. Na odstránení problému intenzívne pracujeme a za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme.

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za december 2021. Lehota splatnosti sa im predĺži do 31. decembra 2024.