Page title

Aktuality

Sociálna poisťovňa zverejnila na svojej webovej stránke formulár k novinke, ktorú od nového roka zavedie do praxe novela zákona o sociálnom poistení – rodičovský dôchodok. Formulár je určený klientom poisteným v Sociálnej poisťovni v roku 2021, ktorí chcú poukázať rodičovský dôchodok osobe, ktorej boli zverené do starostlivosti*. Rovnako je formulár určený tým klientom, ktorí si neželajú, aby Sociálna poisťovňa poukázala časť ich odvodov rodičovi, resp. rodičom. Rodičovský dôchodok nemá vplyv na výšku odvodov dieťaťa ani na výšku jeho budúceho dôchodku. 

Otcovia už môžu od 1. novembra 2022 požiadať Sociálnu poisťovňu o vyplácanie novej dávky, tzv. otcovské. Sociálna poisťovňa pre nich na svojej webovej stránke zverejnila tlačivo, ktoré po potvrdení zamestnávateľom (v prípade zamestnancov) následne doručia príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Tlačivo je k dispozícii aj v regiónoch – v jednotlivých pobočkách Sociálnej poisťovne po celom Slovensku.

Sociálna poisťovňa pripomína dôchodcom, ktorí okrem dôchodku zo Slovenska súčasne poberajú dôchodok zo zahraničia, že na účely určenia sumy tzv. 14. dôchodku je potrebné do 4. novembra 2022 oznámiť sumu naposledy vyplateného dôchodku z cudziny. Na oznámenie tak ostáva už len pár dní. 

V súvislosti s nadchádzajúcimi komunálnymi a župnými voľbami nemajú obce povinnosť prihlásiť do registra Sociálnej poisťovne predsedov, členov a zapisovateľov volebných komisií, ani keď im za výkon funkcie vo volebnej komisii vyplatia odmenu. Z tejto odmeny sa neodvádza poistné na sociálne poistenie. Uvedené osoby ani obce či mestá nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti. 

Sociálna poisťovňa pripomína samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré podali Finančnej správe SR svoje daňové priznanie za predchádzajúci rok v predĺženej lehote, blížiaci sa termín 8. november 2022. Dovtedy majú po prvý raz zaplatiť poistné za október 2022 v novej výške. Zabudnúť by nemali ani na úpravu trvalých príkazov vo svojej banke.  

Sociálna poisťovňa vyplatí v decembri 2022 tzv. 14. dôchodok. Vyplýva to zo zákona, ktorý včera schválila Národná rada Slovenskej republiky a na základe ktorého Sociálna poisťovňa vyplatí seniorom 70 % zo sumy 13. dôchodku. Zároveň upozorňuje dôchodcov, ktorí poberajú dôchodok zo zahraničia, že na oznámenie sumy dôchodku z cudziny majú čas do 4. novembra 2022. Pre zjednodušenie tohto procesu pre nich Sociálna poisťovňa už tradične pripravila aj elektronický formulár. Seniori, ktorí dostávajú dôchodky len zo Sociálnej poisťovne, nemusia Sociálnej poisťovni nič oznamovať, sumu dôchodku im vypočíta a zašle v ich obvyklých decembrových výplatných termínoch automaticky, bez osobitnej žiadosti.

Od 1. januára 2023 sa budú zvyšovať úrazové dávky. Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 10,9 %. O rovnaké percento vzrastú aj ďalšie úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Dôchodcovia dostanú v novom roku vyššie dôchodky. Sociálna poisťovňa im ich zvýši o 11,8 % automaticky, o zvýšenie teda nemusia osobitne žiadať. Dôchodok v novej výške dostanú v obvyklých januárových výplatných termínoch. Sociálna poisťovňa im zároveň v januári 2023 zašle k zvýšeniu aj písomné rozhodnutie. 

Neziskové organizácie, občianske združenia a ďalšie oprávnené mimovládne subjekty, ktoré potrebujú potvrdenie pre zapísanie do Zoznamu prijímateľov 2% daní z príjmu, už nemusia navštevovať Sociálnu poisťovňu. Údaje sú sprístupnené na portáli oversi.gov.sk, a tak ich získa aj notár, ktorý organizáciu alebo združenie priamo registruje