Page title

Aktuality

Sociálna poisťovňa v súčasnosti postupne uplatňuje na dlžníkov, ktorí splnili podmienky, generálny pardon. Jednou z podmienok (pre zamestnávateľov a zahraničné SZČO) je aj predloženie chýbajúcich výkazov poistného. Sociálna poisťovňa preto pre dlžníkov-zamestnávateľov pripravila užitočnú pomôcku – Vyhľadávač chýbajúcich mesačných výkazov poistného.

Sociálna poisťovňa oznamuje, že eFormuláre sú už pre klientov dostupné a rovnako je obnovený aj prístup do eSlužieb s elektronickým občianskym preukazom (eID).

Technické problémy spôsobili nedostupnosť eFormulárov, ktoré klienti využívajú prostredníctvom webového portálu Sociálnej poisťovne a čiastočnú nedostupnosť eSlužieb.

Hodnota bodu, ktorá je potrebná na výpočet sumy úrazových dávok, je v tomto roku 26,08 eura. V predchádzajúcom roku predstavovala sumu 24,22 eura, hodnota bodu sa teda zvýšila o 1,86 eura.

 Vzhľadom na viaceré nezrovnalosti vyskytujúce sa v praxi pri podávaní žiadosti o znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné Sociálna poisťovňa opätovne pripomína základné podmienky podávania tejto žiadosti. Zároveň pripája niekoľko praktických príkladov k téme.

Všeobecný vymeriavací základ Sociálna poisťovňa využíva pri výpočte minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie. Jeho hodnota za rok 2022 je 15 648 eur.

Sociálna poisťovňa upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávateľov, ktorí počas pandémie požiadali o odklad poistného za mesiac január 2021, že sa blíži jeho splatnosť. Povinnosť uhradiť ho majú do 31. marca 2023.

Rok 2022 sa v Sociálnej poisťovni niesol v znamení najväčšej a najvýraznejšej elektronizácie služieb v jej doterajšej histórii. Po jarnom uvedení Elektronického účtu poistenca (EÚP) a elektronickej PN (ePN)predstavila v záverečných mesiacoch úplne novú webstránku. Elektronická PN sa zároveň stala na jesennej konferencii víťazom ceny ITAPA 2022 v kategórii Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti. Rok zavŕšila víťazstvom v prestížnej ankete Najzamestnávateľ v kategórii štátna a verejná správa. Vypláca čoraz viac dôchodkových dávok už dva roky za sebou a s rastúcim záujmom sa stretli tiež nové dávky nemocenského poistenia – tehotenské a otcovské. 

Dôchodkové správcovské spoločnosti mali do konca februára 2023 povinnosť zaslať sporiteľom v druhom pilieri výpis z ich osobných dôchodkových účtov. Sporitelia sa po doručení týchto výpisov obracajú s viacerými otázkami aj na Sociálnu poisťovňu. Sociálna poisťovňa preto pre klientov pripravila prehľad najčastejších otázok a odpovedí. 

Na odoslanie Vyhlásenia o nároku na rodičovský dôchodok ostávajú posledné dva dni. Sociálna poisťovňa pripomína pracujúcim deťom, ktoré boli dôchodkovo poistené v roku 2021 a želajú si poukázať rodičovský dôchodok náhradným rodičom, aby to nezabudli oznámiť do konca februára 2023.