Page title

Zoznam dlžníkov

Text

Sociálna poisťovňa zverejnila 19. februára 2024 nový zoznam dlžníkov. Sociálna poisťovňa v tomto zozname zverejňuje:

  • fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 12. februára 2024 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do 15. februára 2024 . V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby s dlhom od 5,00 € a viac.
  • zamestnávateľov, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v termíne do 15. februára 2024 , ako aj obdobie, za ktoré táto povinnosť nebola splnená (vykazovacia povinnosť podľa § 231 ods. 1 písm. f) zákona o sociálnom poistení).
  • zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si nesplnili zákonnú povinnosť oznámiť výšku príjmov a výdavkov v termíne do 15. februára 2024 , ako aj skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO (oznamovacia povinnosť podľa § 228 ods. 1 písm. a) a b) zákona o sociálnom poistení).

Počet záznamov v databáze: 140318

Oproti zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili. Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach,

  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 15. februára 2024 ,
  • ktoré svoju vykazovaciu alebo oznamovaciu povinnosť splnili v termíne do 15. februára 2024.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do 22. februára 2024 , sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do 19. februára 2024 , ktorý zverejníme v 9. týždni roku 2024.

Dlžníci, ktorí svoju oznamovaciu alebo vykazovaciu povinnosť splnia do 22. februára 2024 sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov, ktorý zverejníme v 9týždni roku 2024.

Zoznam neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále. Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, v ktorom bola pohľadávka uspokojená, dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom zanikla pohľadávka alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Zamestnávateľ je v zmysle § 231 ods. 1 písm. r) zákona o sociálnom poistení povinný oznámiť zamestnancovi písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), že bol z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa § 231 ods. 1 písm. f), t. j. predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zverejnený v tomto zozname, a to do 14 dní od zverejnenia.

Sociálna poisťovňa zoznam dlžníkov aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem.

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (8. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 140318
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno IČO Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma Chýbajúce podklady za obdobie
abc trade business s.r.o. 51064570 Lietavská 2, Bratislava V 1 000,90 €

-

ABCLEAN s. r. o. 51857421 Mikovíniho 19, Trnava 624,00 €

-

ABCO Slovakia s.r.o. 44779836 Kpt. Nálepku 2384, Galanta 67,42 €

-

Abdalla Omar Nábr.Arm.Gen.L.Svobo 1938/20, Bratislava 466,40 €

-

Abdelani Leri 54713676 , 1 219,73 €

-

Abdelhai Moustafa Raafat Elshenawy Mohamed 52197531 Pšeničná 5559/21A, Bernolákovo 7,75 €

-

Abdi Fedjri Sklenárova 40, Bratislava 2 812,08 €

-

Abdi Raim 50510801 Kondovo, UL. 1 BR. 62, Saraj - Skopje 1062 1 402,14 €

-

Abdiu Nehat 34390634 L.Novomeského 1216/80, Senica 216,12 €

-

Abdolela Torfian - SASAN 44903979 Hlavná 5, Košice -

01/2010

Abdulahi Sadat 54513499 Lisec 101, Lisec 216,13 €

-

Abdulai Adnan 54374651 UL.100 BR.BB , Vrapchishte 1 420,45 €

-

Abdulai Ahmet 45465258 Rázusova 4033/9, Nové Zámky 3 751,45 €

-

Abdulbasir Osmani 40349586 M.Flengera 4, Nové Zámky 400,18 €

-

Abdulovski Adnan 48232891 , 3 201,63 €

-

Abduraimi Alinafi 37523864 Juh 1064/43, Vranov nad Topľou 15,41 €

-

Abduraimi Alinafi 53797744 Ul. 100 B.R.B.B. , Vrapčište 1 420,45 €

-

Abduraimi Menaf 37447271 Hviezdna 4, Nitra 11,41 €

-

Abdurasulov Talantbek 54459761 Lenina 16, 724800 Sokuluk 208,45 €

-

ABe partners s.r.o. 44788410 Ždiarska 1443/14, Košice Nad jazerom 15 781,60 €

09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018, 01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019, 08/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023

ABE taxi s.r.o. 50882155 Pribinova 9, Púchov 2 856,96 €

-

Abed Al Zabidi - STARLIGHT 35064714 Slovenskej jednoty 83/15, Košice -

07/2004, 08/2004, 09/2004, 10/2004, 11/2004, 12/2004, 01/2005, 02/2005, 03/2005, 04/2005, 05/2005, 06/2005, 07/2005, 08/2005, 09/2005, 10/2005, 11/2005, 12/2005, 01/2006, 02/2006, 03/2006, 04/2006, 05/2006, 06/2006, 07/2006, 08/2006, 09/2006

Abel Dávid 51752654 9.mája 2145/38, Brezno 1 758,15 €

-

Ábel Ivan 50777246 Buzalkova 10727/15, Bratislava-Vajnory 2 803,38 €

-

Ábel Ján 51517175 Dolina 211/16, Brezová pod Bradlom 1 420,45 €

-

Ábel Jozef 41696131 Hlavná Bohunice 30/12, Jaslovské Bohunice 980,68 €

-

Ábel Jozef 34948627 Tamaškovičova 2733/8, Trnava 398,07 €

-

ABELA, s.r.o. 35823399 Palisády 46, Bratislava 2 601,25 €

-

Abelian Armen 54401836 Elene Metreveli 107, Tbilisi 416,85 €

-

Abelian Karen 54288037 Ul. Mukhadze 6/4, Tbilisi 200,72 €

-

Abelová Jarmila 46571299 Pri Maline 5634/61, Malacky 2 378,31 €

-

Ábelová Katarína 40233430 Sila 97, Nové Sady 13,93 €

-

Ábelová Lucia 45897930 Žarnovická 7611/5, Bratislava 3 670,20 €

-

Abelovský Branislav 41251440 194, Devičany 1 420,45 €

-

Abelovský Juraj 52739848 Jiráskova 2082/14, Banská Bystrica 818,29 €

-

Ábelovský Milan 35046155 Partizánska 13/14, Kolárovo 13 047,84 €

-

Ábelovský Tomáš Rábska 830/5, Kolárovo 571,30 €

-

Aberštik Mário Majerská 467/468, Veľké Ripňany 2 661,70 €

-

Aberštik Milan Majerská 468/467, Veľké Ripňany 1 243,17 €

-

Abert Vadym Súkenícka 8, Levice 1 056,33 €

-

ABeX company s.r.o. 51289881 Široká 473/21, Nitra 15,00 €

-

ABF Marketing Consulting, s. r. o. 47386789 Vavilovova 1181/8, Bratislava-Petržalka 30,22 €

-

Abia Yiresse 54459184 Školská 1787/64A, Malinovo 1 019,01 €

-

ABIAMA s.r.o. 51408694 Nešporova 1016/14, Šaľa 1 126,71 €

-

ABICON Slovakia, spol. s r. o. 35960906 Kozia 12, Bratislava 2 259,35 €

12/2023

ABII, s.r.o. 50191942 Námestie mieru 1393/6, Detva 38 620,29 €

-

ABIL TRADE s.r.o. 46846883 Hradská 1598/79, Komjatice 60,25 €

-

ABIVA s.r.o. 44779615 Pekinská 16, Košice Ťahanovce 69,20 €

-

ABL-STAV s.r.o. 50822021 ul. 29. augusta 1524/24, Banská Bystrica 16 339,63 €

12/2023

ABLI-AGRO, s.r.o. 46479562 Jasenov 114, Jasenov 338,10 €

-