Page title

Aktuality

Každoročne, najmä v období od začiatku januára do konca marca, žiadajú dôchodcovia Sociálnu poisťovňu o potvrdenie o vyplatenom dôchodku za jednotlivé mesiace predchádzajúceho roka. Tieto potvrdenia sú potrebné najmä pre daňové účely. Sociálna poisťovňa na žiadosť dôchodcu vyhotoví potvrdenie spravidla na počkanie, avšak v individuálnych prípadoch vyhotovenie potvrdenia môže trvať aj niekoľko dní. Sociálna poisťovňa preto odporúča dotknutým poberateľom, aby si túto žiadosť podali včas a nepripravili sa o možnosť následne doručiť potvrdenie inej inštitúcii (zamestnávateľ, Daňový úrad) v riadnom termíne a bez omeškania.

Zamestnávatelia-potravinári môžu od prvého marca žiadať o odvodovú úľavu za mesiac marec 2024 na základe predĺženia obdobia poskytovania štátnej pomoci. Rovnako sa rozšíril okruh zamestnávateľov, ktorých sa tento typ pomoci týka. Za mesiace marec až jún 2024 tak budú dotknuté subjekty, po schválení štátnej pomoci za príslušný kalendárny mesiac Sociálnou poisťovňou, platiť už znížené poistné. Zamestnávateľom, ktorí doposiaľ o odvodovú úľavu nežiadali, odporúča skontrolovať a prípadne si aktualizovať svoj SK NACE kód ešte pred podaním žiadosti za marec. Sociálna poisťovňa zároveň pripomína dotknutým subjektom, že za mesiac február 2024 nie je možné uplatniť  si odvodovú úľavu a je potrebné uhradiť odvody za zamestnancov v plnej výške

Sociálna poisťovňa rozhoduje od začiatku toho roka o príspevku za prácu v obecnej polícii. V týchto dňoch začala žiadateľom zasielať prvé rozhodnutia. Prvú výplatu priznaných mesačných príspevkov spolu s doplatkom za predchádzajúce obdobie zrealizuje v druhej polovici marca. Do dnešného dňa Sociálna poisťovňa eviduje 156 žiadostí o tento príspevok.  

Sociálna poisťovňa pripravila štatistický prehľad o medziročnom vývoji počtu poberateľov dôchodkových dávok. Porovnala štatistické údaje z decembra 2023 a rovnakého obdobia roka 2022, na základe ktorého počet poberateľov rozličných druhov dôchodkových dávok medziročne narástol o viac ako 13,5 tisíc (13 616) z 1 413 378 na 1 426 994.

Sociálna poisťovňa oznamuje klientom, že počas víkendu v dňoch 17. 2. 2024  – 18. 2. 2024 je plánovaná aktualizácia eSlužieb. Z tohto dôvodu budú elektronické služby vrátane webového portálu nedostupné. Budeme pracovať na zlepšovaní našich služieb. Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumenie.

Elektronické PN (ePN) dosiahli významný míľnik. Vo štvrtok 8. februára 2024 prekročili hranicu 1 milión doručených ePN – a to od spustenia tejto služby pre občanov a poistencov v júni 2022.

Sociálna poisťovňa pripomína rodičom, že v prípade, ak si želajú čerpať dávku ošetrovné z dôvodu uzavretia školy/škôlky/detských jaslí, nie je potrebné kvôli žiadosti o dávku navštevovať ošetrujúceho lekára. Žiadosť vypĺňa rodič a následne ju potvrdzuje uzavreté zariadenie. Žiadosť je dostupná na stiahnutie na webovej stránke www.socpoist.sk a tiež na pracoviskách Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa pripomína samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a dobrovoľne poisteným osobám (DPO) blížiaci sa dátum splatnosti poisteného. Odvody na sociálne poistenie v novej výške za mesiac január 2024 je potrebné uhradiť do 8. februára 2024. Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti odporúča SZČO a DPO upraviť si výšku poistného v trvalom bankovom príkaze a skontrolovať správny variabilný i špecifický symbol. Uvedená zmena výšky poistného sa týka viac ako 187 tisíc SZČO.

Sociálna poisťovňa pripomína, že na základe novely zákona o sociálnom poistení bude tento rok rodičovský dôchodok vyplácať jednorazovo v júni 2024. Urobí tak automaticky v jednej úhrnnej splátke, teda nie mesačne ako to pre tento rok predpokladala pôvodná právna úprava.

Sociálna poisťovňa po minuloročnom víťazstve obhájila prvenstvo v celoslovenskej ankete Najzamestnávateľ a opäť sa stala najatraktívnejším zamestnávateľom v štátnej a verejnej správe.