Page title

Aktuality

V snahe znížiť náklady a efektívne využívať energie budú v piatok 23. decembra a v utorok 27. decembra, zatvorené všetky naše pracoviská: pobočky, vysunuté pracoviská, vrátane Informačno-poradenského centra.

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár Čestného vyhlásenia pre fyzické osoby na účely dôchodkového poistenia z dôvodu členstva v cirkevnom spoločenstve, rehoľnom spoločenstve alebo v charitatívnom spoločenstve a výkonu pracovnej činnosti pre spoločenstvo bez práva na príjem.  

Sociálna poisťovňa oznamuje, že dňa 20.12.2022 (utorok) nebude z dôvodu pravidelnej údržby v čase od 17.00 do 19.00 dostupný portál elektronických služieb. Ďakujeme za porozumenie.  

Od 1. januára 2023 bude Sociálna poisťovňa zhromažďovať údaje potrebné na hodnotenie vývoja hospodárenia Slovenskej republiky, tvorbu a hodnotenie efektívnosti a účinnosti verejných politík (ďalej len „analytické údaje“) vo vlastnom informačnom systéme. V tejto súvislosti pribudnú zamestnávateľom niektoré nové povinnosti.  

Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava, vás pozýva na bezplatný odborný online seminár pre zamestnávateľov na tému: Zmeny súvisiace s novelou zákona o sociálnom poistení od 1. 1. 2023 (č. 461/2003). 

Sociálna poisťovňa oznamuje, že v záujme optimalizácie a zefektívnenia komunikácie s klientmi prostredníctvom eSlužieb pravidelne vykonáva technickú údržbu systémov, ktorá môže mať za následok občasné výpadky elektronických služieb počas víkendu, v dňoch 17.-18. 12. 2022. Ďakujeme za pochopenie.

Pri rozhodovaní, či odísť do dôchodku skôr ako v čase dovŕšenia dôchodkového veku, vhodné je sa na túto životnú situáciu dobre pripraviť. Pri žiadostiach o predčasný dôchodok dochádza koncom tohto roku a najmä od 1. januára 2023 k niektorým zmenám. Po novom bude môcť Sociálna poisťovňa priznať nárok na predčasný dôchodok najskôr dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku len ak dosiahne sumu vyššiu ako 375,10 eura, resp. nárok môže vzniknúť po 40-tich odpracovaných rokoch. Predčasný starobný dôchodok môže pomôcť najmä tým, ktorí tesne pred dovŕšením dôchodku prišli o prácu a možnosť nájsť si novú je málo pravdepodobná alebo si dlhodobo prácu nedokážu nájsť a nemajú iné možnosti riešenia svojej ekonomickej situácie. 

Sociálna poisťovňa pripravila prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien v sociálnom poistení od roku 2023.

Zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré počas pandémie v minulosti požiadali Sociálnu poisťovňu o odklad poistného za mesiac december 2020, sa blíži odložená splatnosť tohto poistného. Povinnosť jeho úrady uplynie 31. decembra 2022. Sociálna poisťovňa ich na tento termín upozorní pripomínajúcim e-mailom.

Aj v súčasnosti, keď respiračné ochorenia zatvárajú brány škôl a materských škôl, Sociálna poisťovňa vypláca svojim poistencom dávku pandemické ošetrovné (OČR). Dávku môžu zo Sociálnej poisťovne naďalej poberať rodičia detí do 11, resp. 18 rokov veku (ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom). Nárok na ňu budú mať  aj v prípade, ak sa deti budú učiť online z dôvodu uzatvorenia triedy alebo školy na základe rozhodnutia hygienika, riaditeľa školy, resp. zriaďovateľa školy. V prípade starších detí do 16 roku veku si rodičia môžu uplatniť nárok vtedy, ak je dieťa choré a lekár potvrdí potrebu jeho osobného a celodenného ošetrovania. V prípade, ak je dieťa nad 11 rokov veku zdravé a ostáva doma z dôvodu uzavretia triedy/školy, nárok na pandemické OČR nevznikne.