Page title

Aktuality

Sociálna poisťovňa, pobočka Banská Bystrica, vás pozýva na bezplatný odborný seminár pre zamestnávateľov na témy Odvodová odpočítateľná položka (OOP) s účinnosťou od 1.1.2023 a Evidenčný list dôchodkového poistenia – najčastejšie chyby.

Aktuálne platná sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (známy ako II. dôchodkový pilier) vo výške 5,50 % zostáva zachovaná aj v rokoch 2023 a 2024. Vyplýva to z nedávno schválenej novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení.

Pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) budú od roku 2023 platiť nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie. Odvody za január bude potrebné uhradiť najneskôr do 8. februára 2023. Minimálne poistné bude pre SZČO predstavovať 200,72 eura a maximálne poistné bude vo výške 2 810,11 eura.  Podobne čaká zmena v platení poistného od 1.  januára 2023 aj zamestnávateľov a zamestnancov, pre ktorých sa mení výška maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného. 

Sociálna poisťovňa uviedla verejnosti novú webstránku, ktorá nahrádza pôvodný, takmer dve dekády starý a komplikovaný web. V centre diania je tak po novom klient a situácie, v ktorých sa počas života môže ocitnúť. Nová webstránka zároveň zohľadňuje aktuálne štandardy štátnych a verejnoprávnych inštitúcií ako aj štandardy prístupnosti pre široké cieľové skupiny. Poistencom tak prinesie jednoduchšiu, intuitívnejšiu a prehľadnejšiu verziu webového sídla poskytovateľa sociálneho poistenia, na ktorom poistenci nájdu to, čo potrebujú, doslova na pár klikov. Nová webstránka bude k dispozícii pre širokú verejnosť od soboty 26. novembra 2022 na adrese www.socpoist.sk. 

Dôchodca, ktorý poberá dôchodok v hotovosti na pošte a často cestuje na dlhší čas mimo svojho domova, môže v záujme včasného doručenia dôchodku zmeniť spôsob jeho doručovania na účet v banke. V tom prípade bude mať dôchodok k dispozícii kdekoľvek sa zdržiava. Musí však o zmenu požiadať Sociálnu poisťovňu včas, najmenej tri mesiace vopred, aby stihla zariadiť zmenu spôsobu vyplácania dôchodku.  

Sporitelia v II. pilieri pri prestupe do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti už od budúceho roka nebudú potrebovať akceptačný list zo Sociálnej poisťovne.  

Sociálna poisťovňa pripravila na základe doterajších podnetov od klientov prehľad najčastejších otázok a odpovedí k aktuálnej téme – rodičovský dôchodok (známy tiež ako rodičovský bonus)

Od 1. januára 2023 nadobúda účinnosť novela zákona o sociálnom poistení, ktorá okrem iného zavádza pre zamestnávateľov aj zmeny v určovaní vymeriavacieho základu  (VZ) zamestnanca.

V snahe znížiť náklady a efektívne využívať energie budú v piatok 18. novembra, ktorý nasleduje po dni pracovného pokoja 17. novembra, zatvorené všetky naše pracoviská: pobočky, vysunuté pracoviská, vrátane Informačno-poradenského centra. Radi vám pomôžeme s vybavením potrebných záležitostí opäť v pondelok 21. novembra 2022 počas štandardných otváracích hodín.

Sociálna poisťovňa oznamuje, že dňa 11. 11. 2022 (piatok) eviduje náhodné krátkodobé výpadky  v elektronických službách. Na odstránení problému intenzívne pracujeme. Ďakujeme za porozumenie.